Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 252 1931, січня 12 – 18. – Акт обстеження стану рахівництва і фінансових документів Бердянського педагогічного технікуму

Копія.

Акт

1931 року січня 12 – 18 дня

Ми, нижчепідписані, комісія в складі представника Бердянського Бюро О.Р.О. бухгалтера Попеско П.М., представника Профспілки РОБОС тов. Зіньківського К.М., завгоспа Пед. Технікуму тов. Браславського Н.Я., рахівника Пед. Технікуму т. Нельга А.М. склали цього акту в тім, що за обслідуванням рахівництва та грошових документів Бердянського Пед. Технікуму за час з 1-го жовтня 1930 року до 1-го січня 1931 року за окремий квартал встановлено слідуюче:

І. Загальний стан рахівництва.

Весь облік асигнувань та надходжень до Пед. Технікуму зосереджено в окремому журналі з підрозділами: 1-й 19-840-00, 2-й 4.800-00, 3-й 6000-00, 4-й 45.422-00, 5-й 16.356-77, 6-й 381-81, 7-й 19.598-00, 8-й 1500-00, 9-й 2000-00. Разом по розділам 115.898-53.

Всі кошти хороняться в Держбанку на контокорентному рахункові 480.887 та за асигнуваннями з Держбюджету. Гроші одержуються з Держбанку за чеками та асігнатами.

Рахунок фактичних витрат сум, одержаний з Держбанку з контокорентних рахунків або асигнувань, не ведеться. Також не ведеться і рахунка каси або підзвітних сум. Останні суми записуються тільки […] [247] замісток у рахівника. За місяць рахунка витрат розподілено витрати […] [248] документи за статтями кошторису та окремого призначення. Всі документи оформлені, крім відомостей на видачу стипендій за жовтень місяць, які складені на 10-ти аркушах, видави проводились за […] [249] відомістю 4,5,6 раз. На кожну видачу проти прізвища зазначена сума виданих грошей, таких сум та розписок на одну особу […] [250] мається на одному аркуші до п’яти. Таким чином, ця відомість уявляє не витратний касовий документ, а сполучення касового документа з меморіяльним та взаєморозрахунком з студентами.

Для виявлення решти каси за відсутністю касової книги довелось згрупувати всі документи на одержані суми:

1) З біжучого рахунку готівкою та переказами підзвітно (з […] [251] витратами на талони на харчування). //

2) З Держбюджету за асігнатами.

3) Випадкові надходження, що складає всього прибутку крб. 3.967-57.

По витратам крб. 59897-71.

Решта коштів на 1-е січня 1931 року, що одержані були до каси, не витрачені лічаться під звітом: 1) За завгоспом Браславським 12.468-90; 2) За зав. бібліотекою крб. 439-55; 4) За зав. хемкабінетом т. Пархоменко крб. 1.00-00; 5) За тов. Головацькою крб. 8-41.

За Бердянським РАЙОПО крб. 1.000-00.

Разом крб. 14.069-86.

За колишн. завгоспом Кацнельсоном крб. 143-000.

Загальний фінансовий стан технікуму за окремий квартал складає:

1) По прибутку асигнувань з Держбюджету крб. 67.000-45.

2) Решта не витрачених коштів на 1-е жовтня на біжучому рах. № 880 крб. 16.356-77.

3) Спецкоштів на біж. рах. № 887 крб. 381-81.

4) Одержано від НКО на комсомольські курси та зал. на контск. рах. № 880 крб. 19.598-00.

5) Решта підзвітних сум за 29/30 рік крб. 2.000-00.

Разом прибутку крб. 105.337-03.

2) По витратам за весь квартал складає суму крб. 59.897-71.

Решта підзвітних сум крб. 14.069-86.

Решта на контокорент. рах. крб. 31.369-46.

Разом крб. 105.337-63.

Підзвітні суми, що лічаться за завгоспом Браславським крб. […] [252] 468-90. Фактично сплачені відомості на зарплату та стипендії студентам, частково в грудні, а решта в січні м-ці. [В] зазначену суму входять і талони на харчування в їдальню Робкопу на крб. 2.183-70, які даються студентам в рахунок стипендії. Комісії пропоновано негайно прийняті від Браславського всі оформлені документи на витрати підзвітних сум та регулювати його рахунок. //

За Бродською лічиться сума крб. 439-55 готівкою з грудня м-ця, які видані були на придбання літератури та книжок для бібліотеки. Ця сума до цього часу не витрачена, пропоновано здати на контокорент. рахунок Технікуму. Надалі всі такі витрати проводити виключно через Держбанк безгрошовим розрахунком.

Колишній завгосп Каценельсон ще не оформив витратного документу на 143 крб., що видані ним будинку робітників освіти авансом.

Лектор Пархоменко теж ще не представив документа на дрібні витрати на Хемлабораторію.

Бердянському Райпо внесені 1.000-00 крб. авансу на літературу та учбове приладдя. Де цього часу не вчинено розрахунок.

Рахівнича робота покладена була на одного рахівника, який практично з нею не справився. По перше, за недостатною кваліфікацією, а по друге, кількість самої роботи збільшилась в декілька разів за збільшенням кількості студентів проти нормального часу в п’ять раз. Крім того, рахівник ще виконував і обов’язки скарбника і весь час роботи був занят розплатами по ремонту (тому що і завгоспа не було), по видачі зарплатні, стипендій студентам та чергою в Держбанкові за грішми.

За відсутністю готівки, видачі переводилось перебійно дрібними грішмами і талонами на обід до їдальні ЦРК кількістю до 15.000 крб. […] [253] 30 коп. кожний. Таким чином, рахівнича робота не виконувалась. Частково із-за недбайливості самого рахівника. Документи, недостатньо оформлені, складались в ящиках, а записів ніяких не велось. Витрачено багато часу комісією на те, щоб зібрати, систематизувати ці документи та підрахувати суму витрат. Крім того, сам рахівник під час обслідування лічився хворим на утриманні страхкаси, і тільки частково зміг допомогти з’ясувати фінансовий стан установи. Таке становище надалі неприпустимо. Комісія вважає необхідним рекомендувати негайно запросити для заміщення хворого рахівника кваліфікованого рахівника-бухгалтера. Доручити йому негайно встановити облік за формою та інструкціями НКО. Закінчити розрахунки з підзвітними особами. Одночасно необхідно додати, що встановлені // штат та ставки зарплатні для адмтехперсоналу Технікума взагалі з розрахунку умов нормального часу дуже недостатні. Бердянський же Технікум зараз збільшений проти нормального на сім раз.

Цей штат особливо недостатній маючи на увазі їх кваліфікацію й ще кваліфіковану робочу силу – відповідальну рахівничу в Бердянському за ставкою 70 крб. не можна найти при умові, коли на заводах та інших установах міста Бердянського не відповідальні рахівники одержують до 150 крб. на місяць. За попередні майже два роки [в] Педтехнікумі не проводилась ревізія бухгалтерії, а тому комісія вважає, аби РОІ в найближчий час детально перевірила практичні витрати за минулі роки.

Представник Бердянського Бюро ОРО /підпис/ Попеско

Представник профспілки РОБОС /підпис/ Зіньківський

Рахівник Педтехнікуму /підпис/ Нельга

Присутній бухгальтер Педтехнікуму /підпис/ Головацька

З оригіналом згідно: бухгалтер П-му [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 214. – Арк. 9 – 12. Копія.

Примітки

247. У тексті одне слово не прочитано.

248. У тексті одне слово не прочитано.

249. У тексті одне слово не прочитано.

250. У тексті одне слово не прочитано.

251. У тексті одне слово не прочитано.

252. У тексті кілька цифр не прочитані.

253. У тексті кілька цифр не прочитані.