Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 251 1931, березня 20. – Відомості про викладачів і співробітників Бердянського педтехнікуму

Склад лектури та співробітників Бердянського Педтехнікуму на 20/ІІІ 31р.

Прізвище, ім’я та по батькові Вік Освіта, що закінчив Партій. Пед. стаж Соц. пох. до революц. Фах, яку читає дисципліну. Скільки років працює в П-мі
1. Щербін М.Я. 1905 Середня. Політ. вища Чл. КПбУ 5 р. Робітн. Діямат
2. Зіньківський Кость Максим. 1873 Спец. зак., Інст. учител. п/п 39 р. Робітн. Математ.
3. Сеферовський Вс. Корнеєв. 1884 Вища. Хар. універс. п/п 21 р. Служб. Дидактика З р.
4. Спаський К.О. 1889 Вища. Моск. універс. п/п 18 р. Служб. Природн. дисц. з 29 р.
5. Одинець О.Ан. 1890 Вища. Фіз. Мат. унів. п/п 17 р. Син сл. рел. кул., службовець Фізика, матем. з 25 р. в П-мі
6. Полулях Д.Ів. 1892 З друг. кур. Сим. дириг. і-ту п.п. 18 р. Син служ., службовець Співи з 24 р. в П-мі
7. Снадкін М.І. 1900 Київськ. І.Н.О., 1930 р. п.п. 11 р. Службовець Фізика та осн. інд. вир. від І/ІХ 30 р.
8. Кара-Куркчі Ю. Ілліч. 1899 2 кур. Харк. технолог. інст. п/п 10 р. С селянина Математ. з 1929 р.
9. Соболь Вас. Григ. 1886 Учит. семін., незак. вища п/п 22 Служб. Дидактика з І/ІХ 30 р.
10. Остапенко Сем. Васил. 1905 Незак. вища. Ін. Ф.К.Лен. Член ВКПб 5 р. Робітн. Іст. кл. бор. від І/ІХ 30 р.
11. Безпалий Лук. Пименов. 1885 Вища. Київ. учит. інст. п.п. 20 р. Селян. Керівн. педпр. від І/ІІІ 30 р.
12. Безпала С.П. 1890 Вища фіз. мат. Київ. п.п. 12 р. Сл. рел. культ. Математик з 1930 р.
13. Пархоменко Ів. Артем. 1885 Вища. Харк. унів. п.п. 17 р. Служб. Хемію від І/ІХ 30 р.
14. Шейкін Вс. Васил. 1890 Моск. унів. Фіз. мат. ф., природ. від. п.п. 14 р. Служб. С вчителя Природозн. з 1923 р.
15. Волинський М.К. 1890 Харк. унів. п.п. 13 р. С селянина Укр. мову та літер. з 29 р.
16. Кліщов Ф.Фед. 1901 Харк. с. г. інст. п.п. 3 р. С селянина Осн. с/г //
17. Пащенко Мак. Михайл. 1903 Вища. Хар. інст. ком. ос. п/п 3 р. Робітник Зав. навч. част. та викл. пол. ек. від 13/ІІ 31 р.
18. Рославлев М. Григ. 1889 Вища. Іст. Філ. ін. п/п 16 р. Служб. Педологія з 1/ІХ 30 р.
19. Хоминська Ол. Дмитр. 1907 Б. ПТ. Канд. КПбУ 2 р. Селян. КДР від 8/ХІІ 1930 року
20. Цецохо Євг. Іван. 1896 ВШФО п.п. 13 р. Військ. служб. Фізкультур. з 1/І 30 р.
21. Наймер М.А. 1900 Хар. мед. інстит. п.п. 7 р. Служб. Педологія
22. Молдавський П.М. 1879 Ниженськ. філ. інст. п.п. 26 р. Служб. Педагогіка з 1/ІХ 30 р.
23. Бучинський О.К. 1894 Вища лінг. літ. від ІНО п.п. 12 р. Служб. Укр. мова і літ. з 15/ІХ 30 р.
24. Едігер Ел. П. 1889 Вища мовн. п.п. 18 Дочка вчит. Нім. мову
1 2 3 4 5 6 7
25. Дворніков Еф. Григор. 1891 Воєн. школу п.п. 15 р. Робітник Військ. підг. з 1/ІХ 30 р.
26. Фрейдекер Ів. Іванов. 1885 Вища. Мед. інст. п.п. 21 р. Служб. Військ. сан. з 1929 р.
27. Балах Віт. Іванов. 1880 Вища. Ак. мист. Київ. п.п. 27 р. Робітник Образ. мист. з 1928 р.
28. Гордус Вас. Ілар. 1903 Військ. Канд. КПбУ Повних 7 р. Селян. Стрел. справа від 21/ХІ 31р.
29. Поляков Л.С. 1887 Нижча п.п. 25 р. Служб. Інстр. у майст.
30. Ванін 1882 Середня п.п. 20 р. Служб. Керівн. в тесл. майстерні
31. Гойфман Мир. Марк. Вища Чл. КПбУ Служб. Соц. з 6/ІІІ-31р.
32. Ящук М.П. 1898 Вища п/п 2 р. Селян.
За освітою За партійн. За соцстаном
Вища 20 1) Чл. КПбУ 3 1) Службовців 17
Незак. вища 4 2) Кандид. 2 2) Робітників 6
Середня 4 3) п/п 26 3) Селян 6
Військова 1 4) Діти служб. рел. культ. 2 //
Нижча 2

Співробітники

1. Бродська О.Ю. 1902 Середн. п.п. 5 р. Дочка сел. Бібліотек. від 20/ІІ 30 р.
2. Пахно О.Я. 1895 Середн. п.п. З 1916 р. пед. стаж Дочка вчителя Пом. бібл. з 1/10 30 р.
3. Нельга А.М. 1905 Нез. сер. п.п. 9 р. Д. служб. Бухгалтер з 7/ХІІ 30 р.
4. Авербах Р.М. 1905 Нез. сер. п.п. 8 р. Д. служб. Секретар від 19/ІХ 30 р.
5. Браславський 1877 Самоосвіта п.п. 40 р. Служ. Зав. госп. від 25/ХІ 31 р.
6. Кліменко Т.П. 1910 Нез. сер. п.п. 5 м. Д. служ. Друкар від 17/Х 30 р.
7. Іванющенко У.Еф. 1876 Малопис. п.п. 46 р. Д. селян. Прибиральн. від 1/Х 30 р.
8. Іванющенко З.С. 1868 Самоосв. п.п. 47 р. Син сел., служб. Служник від 30 р.
9. Бондар М.К. 1897 Малопис. п.п. 18 р. Робітн. Кур’єр-приб. з 22 р.
10. Царькова А.Е. 1893 Нижча п.п. 6 р. Робітник Прибиральн. від 12/ІХ 30 р.
11. Кублуновська М.А. 1810 За 7 р. нез. сер. п.п. Д. кустаря Рахівн-діл. від 22/ІІ 31
12. Козловський Опалювач гурт.
13. Педь 1903 Студент Чл. КПбУ Комендант 12/ІІ 31 р.

Директор Педтехнікуму

Секретар [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 214. – Арк. 6 – 8. Оригінал.