Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 254 1931, квітня 29. – Постанова директора Бердянського педагогічного технікуму Г. Герасименка

Копія

Постанова № 5

Директора Бердянського педтехнікуму

1. З інформації профуповноважених за стан політгодин, де констатовано пропуск годин поточної політики, а студенти першого курсу весняного добору зовсім не з’являються, за винятком невеликої частини, а тому в останній раз пропоную всім студентам відвідувати години поточної політики. Всім профуповноваженим та керівникам поточної політики інформувати мене 15/V-31 р. за стан роботи.

2. Тов. Остапенко при кабінеті суспільствознавства організувати кабінет поточної політики, притягаючи до цього всіх керівників поточної політики.

3. Зав. навчальною частиною перевірити всі мої постанови і вжити всіх заходів до виконання їх (організація кабінетів, виділення літератури і т. п.).

4. Секретарю технікуму проробити проект відпусків адміністративно-технічному персоналу, погодив це питання з МК Робос, і подати мені на затвердження до 15/V ц. р.

5. Зав. навчальною частиною зібрати відомості за відбування агропрактики та за якість переведення роботи докласти мені.

29 квітня 1931 року.

Директор педтехнікуму /Герасименко/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 216. – Арк. 9. Копія.