Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 243 1932. – Відомість про академзаборгованості та пропуски занять студентами 6-місячних комсомольських курсів при Бердянському педтехнікумі

Академ заборгованість та пропуски з дисциплін по 6-ти місячних комсомольськ. курсах при Бердянському Педтехнікумі на 15/VІ 32 р. у %%

Дисципліна Гр. «А» Гр. «В» Гр. «С» Гр. «Д» Гр. «Е»
Забор. Проп. Забор. Проп. Забор. Проп. Забор. Проп. Забор. Проп.
По сусп. циклу середні %% 18 12 20 15 16 18 18 13 20 11
Осн. с/г виробн. 11 6 14 5 12 3 - 9 8 4
Фізика 22 5 4 8 6 7 - 32 - 14
Природо-знавство 16 18 32 24 8 10 16 24 - 18
Географія - - 8,1 5,2 8 2,6 - -
По виробн. циклу середні %% 11,8 7,2 14,5 10,5 8,5 5,6 4 16,2 4,2 10
Фізкуль-тура - 14 - 24 - 14 - 13 - -
Тон. мистецтво 54% 22 Не зак. 29% 60% 20% Не зак. 22% - 40%
Обр. тв. мист. 12 3 6 1 12 1 8 1 - -
Орг. пед. проц. 40 7 39 7 - - - - 50 4
По пед. циклу середні %% 22 11,5 11,0 15 18 8,5 - 9 12,5 11

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 212. – Арк. 44. Копія.