Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 249 1931, березня 29. – Акт передачі Бердянського педтехнікуму І. Гальчинським новому директорові Г. Герасименку

Акт

м. Бердянське, 1931 року 29-го березня

Ми, нижчепідписані, в тому, що бувший директор Бердянського Педтехнікуму т. Гальчинський І.М. передав Педтехнікум внов призначеному, на підставі розпорядження Наркомосу від 12/ІІІ 31 р. № 41601, Герасименко Г.Я.

Педтехнікуму передано в такому стані:

1. Приміщення Педтехнікуму

Двохповерхове, збудовано з цегли, 12-ти аудиторій, 6-ти кабінетів, є бібліотеки. Приміщення потребує термінового капітального ремонту, а саме: відремонтувати дах, спуски, труби; переробити і внов поставити всі пічки, поремонтувати всі підлоги та двері.

2. Гуртожитки

1. Гуртожиток по вул. Дзержинського № 16, двоповерховий, студентів мешкає 94. Помешкання потребує капітального ремонту (всі двері й вікна попсовані), санітарний стан гуртожитку незадовільний.

2. Гуртожиток по вул. Дзержинського № 36, студентів мешкає 89. Будинок має центральне опалення, яке потребує ремонту. Дах зіпсований.

3. Гуртожиток – колишн. прим. Міськробкопу, в якому мешкає 66 студ. Гуртожиток потребує ремонту та полагодження пічок.

4. Гуртожиток – колиш. приміщення Кл. Ім. «Шмідта», складається із 4-х кімнат, де міститься 36 студентів. Парове опалення потребує ремонту.

Всі гуртожитки Педтехнікуму задоволені устаткуванням в такому ладі: столами на 25 %, табуретами на 15 %, умивальниками на 50 %. Зовсім відсутні вішалки, тумбочки та куби для нагрівання води.

Постільним приладдям гуртожитки забезпечені так: ліжками на 100 %, але не вистачає матраців, ковдр, наволочок вистачає лише на 50 %; ще торкається простинь, то такі зовсім відсутні.

В зв’язку з добором студентів на шкільний відділ вищезазначене майно по гуртожитках буде недостатнє (потрібно задовольнити з цього добору 70 студентів).

3. Обладнання аудиторій

Частина аудиторій устаткована партами, які не відповідають сучасним вимогам Радянської школи, частина устаткована столами. Для устаткування всіх аудиторій та кабінетів потрібно ще не менш як 50 столів, 100 табуретів та 10 шафів.

Все майно по Педтехнікуму та гуртожитках записано по окремих списках і знаходиться за відповідальності зав. господарством т. Браславського.

(Система тезованих списків інвентарю та книжки інвентарної немає).

4. Склад лектури та службовців

Педтехнікум має 29 лекторів, інструкторів – 2 (теслярної та палітурної майстерні).

Службовців та техперсоналу 13 осіб (список та розподіл по відповідним графам додається). //

5. Склад студентства

Технікум має студентів за списками на 1-е січня 1931 року 669 ос. Із цієї кількості 67 студентів не повернулись до Технікуму й влаштувались по інших Т-мах та Ін-тах, про що повідомлено Наркомос.

Згідно з директивою НКО про повернення цих студентів до П-му, ці 67 осіб із складу студентів не виключено і їм забезпечено місце для повернення.

Не прибули з Педпрактики 10 студ.

Виключено за соцстаном 6 студ. як соц. чуждий елемент, за час від 23 лютого 1931 року.

Кинули Технікум 4 студ. (літуни).

Виключено за неодвідування з початку навчального року 10 студ.

У відпустці по хворобі 3 студ.

Разом 100 студентів відсутніх в Т-мі.

Таким чином, за списками на 10-е березня 1931 року разом з 5-ю студентами, що повернулись до Технікуму, наявність 574 студ.

Повернулись такі студенти:

на ІІ-й курс Завадський,

на ІІІ-й курс Скринник,

на ІІІ-й курс Алферова,

на І-й весн. Пінчук,

на І-й дш. осін. Калужська.

6. Матеріяльне забезпечення студентства

1) Технікум одержує за рознарядкою Наркомосу 394 стипендії, пересічно по 36 крб., з яких забезпечено 326 студентів.

Примітка: Студенти, що перебувають на педпрактиці, згідно розпорядження Наркомосу від 1/ІІІ 31 р., № 40304, за цей час стипендії не одержують (список розподілу стипендій по категоріям до цього додається).

2) Студенти П-му забезпечені їдальнею (сніданок, обід та вечеря) на 80 %. Їдальня організована Міськкоопом.

7. Академробота

1) Відвідування лекцій студентами в задовільному стані; за термін від 1/ІІІ до 20/ІІІ 31 р. пропуск лекцій без поважних причин складає 0,3 %.

З боку лектури пропусків без поважних причин не було.

2) Стан кабінетів та майстерень.

1. Природничий кабінет. Має 3 кімнати, з яких одна аудиторія, друга – «живий куток» та третя – приладдя природничого кабінету.

«Живий куток» знаходиться зовсім далеко від центрального міста (аудиторій) і для повсякденного знайомства з боку студенства незручний. Кабінет, в якому знаходяться приладдя, існує лише як місце охорони і тільки під час проробки приладдя використовуються в аудиторії. Пропускна здатність кабінету від 15-ти до 25-ти студентів.

Природничий кабінет знаходиться під відповідальністю лектора т. Шейкина.

2. Хемічний кабінет.

Хемкабінет має дві невеликих по площі кімнати, пропускна здатність досягає до 15-ти осіб. Гальмо в роботі те, що неможливо здобути реактиви для практичної роботи; хоч і було замовлено в Харкові, але до цього часу не одержано. //

Хемкабінет знаходиться на відповідальності лектора тов. Пархоменко.

3. Військовий кабінет.

Військовий кабінет зовсім не устаткований наочними приладдями з відділу топографії, по стрілецькій справі не устаткований на 75 %.

Цілковита відсутність наочних приладь по військово-санітарній підготовці, відсутні на 90 % наочні та допомічні приладдя по військово-тенічній підготовці. Приміщення військового кабінету міститься в коридорі (відокремлено від загального коридору стіною) з одним вікном, кабінет меблею не зовсім устаткований.

Всі наявні приладдя знаходяться на відповідальності зав. кабінетом тов. Дворнікова.

4. Математичний кабінет.

Математичний кабінет має окрему кімнату, наочними приладдями забезпечений на 50 %. Все заявне приладдя знаходиться на відповідальності тов. Кара-Куркчі.

5. Фізичний кабінет.

Фізичний кабінет має приладдя ще з старої гімназії, яке на сьогоднішній день в більшій мірі зіпсоване й непридатне для практичних робіт, особливо відсутні приладдя з відділу «Світло», для чого в першу чергу потрібно влаштувати розподільчу дошку.

Фізкабінет знаходиться на відповідальності т. Одинця.

6. Кабінет Соцвиху.

Кабінет Соцвиху має вигляд музею, намічено організувати такі відділи: а) краєзнавчий, КДР, в) [246] педолого-педагогічний, г) комплексово-методичний, д) дошкільний, е) політ. осв. роботи, ж) консультаційне бюро, але це лише є зафіксовано на методбюрі, а практично робота частково розпочата.

Всі наявні речі знаходяться під відповідальністю т. Сеферовського та Рославлева.

7. Фізкультурний кабінет не організовано, але мається майно, яке знаходиться під відповідальністю викладача з фізкультури т. Цецохо Євг. Ів.

8. Музичний кабінет має 10 скрипок, один рояль, одна фізгармонія, дві бандури.

9. Інших кабінетів до цього часу не організовано, хоч мається деяке майно, як карти, спеціяльні меблі для малювання й другі речи, які знаходяться під відповідальністю т. Балах.

8. Педпрактика

На день передачі студенти переводять активну педпрактику за таким планом: 3 групи ІІІ-х курсів шк. відділу в кількості 64 студ., які скінчують практику 9/IV 31 р., на їх місце надсилається слід. зміна.

2 групи ІІ-х курсів в кількості 46 осіб відбувають практику терміном до 20-го червня 1931 року.

9. Бібліотека

Бібліотека Пед. Технікуму знаходиться під відповідальністю бібліотекаря тов. Бродської. //

10. Теслярна майстерня

Теслярна майстерня в незадовільному стані, мається лише 9 верстатів і невелику частину других приладь.

Все наявне майно знаходиться під відповідальністю інструктора тов. Ваніна.

11. Палітурна майстерня

Зараз не працює (всі години використала), належно не розгорнута й навіть певного місця не має.

Всі наявні матеріяли знаходяться під відповідальністю т. Полякова.

12. Майстерні по металу не організовано

13. Дитячий садок

Дитячий садок знаходиться на утриманні Міської Ради, міститься при Пед. Технікумі, приміщення якого не відповідає всім потребам Д/С. Мається три групи.

Устаткування Дитсадка належить Пед. Технікуму, але воно в недостатньому стані й потребує заміни. Штатом Дитсадок укомплектований.

Відповідальність за Д/С покладено на зав. т. Зиміну.

14. Стан канцелярії

Канцелярія знаходиться в належному порядкові; всі особисті справи студентів, справи не грошового характеру, листування, архівні справи знаходяться під відповідальністю секретаря Технікуму т. Авербах.

Ведення справ академічного характеру знаходиться в незадовільному стані із-за відсутності робітника (секретаря в студ. справах), а наявний склад секретаріяту при кількості 669 студентів не справляється.

15. Таємне листування

Таємне листування знаходиться в належному порядкові під відповідальністю тов. Остапенко С.В.

16. Стан бухгалтерії

Стан бухгалтерії характеризується актами комісії, що обстежила стан такої 12 – 18 січня 1931 року, та другим актом РСІ від 2/ІІІ 31 р., копії яких до цього додаються. За дозволом НКО від 8/ІІ 31 р., № 114.04, штат бухгалтерії збільшено на одного рахівника.

Справи бухгалтерії на відповідальності бухгалтера, з 1/І 31 року т. Нельга.

Печатку технікуму, штамп, штам накладення на свідоцтво за обіжн. НКО № 472, Бюл. № 30 1930 р., мідна печатка, штамп бувш. Педкурсів знаходяться під відповідальністю секретаря т. Авербах.

Здав [Підпис] Гальчинський

Прийняв [Підпис] Герасименко

Були присутні:

1) Від партосередку П-му 2) Від РК ЛКСМ

3) Від РІНО 4) Від ОП. РОБОС

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 214. – Арк. 1 – 4. Оригінал.

Примітки

246. Так у тексті.