Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 261 1931, листопада 22. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму бердянським установам і організаціям

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят Освіти

Бердянський

Педагогічний Технікум

22/ХІ 1931 р.

Ч. 11

м. Бердянськ

До голови ГорПо, м/рада, порт, РВК, завод

Бердянський Педтехнікум на сьогодні має в своєму складі 750 студентів, із яких до 90 % за соцстаном селяни-бідняки-колгоспники, які живуть в гуртожитках Педтехнікуму.

Педтехнікум на сьогодні не має жодного кілограма палива і зовсім не опалює ні приміщення Педтехнікуму, ні гуртожитків.

Приймаючи до уваги, що стан гуртожитків не зовсім задовільний (приміщення старі, вогкі, холодні), студенти не мають достатньої кількості відповідного постільного приладдя, одяг студентів незадовільний – все це створює дуже несприятливі умови життя студентства, а звідси – великий % відсіву, і навіть з наступом холодів загроза зриву роботи Технікуму.

Педтехнікум протягом літа й осені багато разів звертався до НарКомОсу допомогти йому в справі забезпечення паливом, але НарКомОс повідомив, що справа постачання паливом від цього року цілком передається на місцеві організації.

Педтехнікум неодноразово звертався до місцевої кооперації, намагаючись скласти умови на постачання паливом, але кооперація відмовлялася брати на себе будь-які забов’язання в цьому відношенні.

Отже, на сьогодні створився такий стан, що загрожує зривом роботи в Педтехнікуму, і це в той час, коли ми мусимо прикласти всіх зусиль на цілковите виконання постанови ЦК ВКП(б) про початкову й середню освіту.

Педтехнікум звертається до вас с проханням допомогти йому в справі забезпечення паливом, хоча б поки … пудів вугілля та … пудів дров (загальна потреба Педтехнікуму в паливі 6 вагонів), аби створити сприятливі умови для забезпечення освітніми кадрами справи загально-обов’язкового 7-річного навчання і тим самим допомогти Технікуму цілковито виконати постанову ЦК ВКП(б).

Директор [Підпис] /Кара-Куркчі/

Секретар [Підпис] /Якимець/

Підписи:

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 222. – Арк. 83. Оригінал.