Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 241 1932, червня 28. – Постанова директора Бердянського педтехнікуму

Постанова

Директора Бердянського Педагогічного Технікуму від 28-го червня 1932 року

Роблячи підсумки учбового року після попередньої проробки на парторганізації Педтехнікуму, колективу ЛКСМУ та виробничої наради всіх якісних показників роботи за рік кожного курсу та кожного студента та обговорення наслідків цього на трикутнику Пед. Технікуму, ухвалюю:

1. За найвищі показники академ. роботи, за чітку клясову чутливість, за опанування методологією Маркса-Енгельса-Леніна, за добре проведену громадсько-політичну роботу, підпорядковану навчально-виховній меті Пед. Технікуму, нагороджується переходовим Червоним прапором ІІІ-а курс шкільного відділу.

2. За високі показники в академ. роботі, за вміння прикладати набуті теоретичні знання до революційної практики, за велику і добру громадсько-політичну роботу нагороджуються такі студенти:

І. Путівкою до інститутів Профосу такі студенти:

1. Коваленко К.

2. Максименко О.

3. Ачипоренко Д.

4. Коравенко Д.

5. Дмітрієв Ю.

ІІ. Почесною грамотою ударника 4-го завершувального року п’ятирічки та грішми в сумі 13 карбованців такі особи:

1. Погрібний.

2. Цоцало.

3. Никітіна.

4. Калюжний.

5. Мелешко.

6. Афендіков.

7. Зіппер.

8. Сурков.

9. Попова.

10. Топалов.

11. Ольшевський.

12. Тарасенко.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 212. – Арк. 41. Копія.