Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 268 1931, жовтня 15. – Протокол засідання стипендіальної комісії Бердянського педтехнікуму

Протокол

засідання стипендіяльної комісії, шо відбулась 15/Х 31 р.

Голова комісії: т. Герасименко.

Секретар: т. Корнієвський.

Представники від партосередку: т. Літвінюк.

’’ від Профкому: т. Завгородній.

’’ від ЛКСМУ: т. Бержанський.

1. Слухали: Розгляд заяв перших осінніх курсів.

Дошкільний відділ

Слухали: Ухвалили:
1 Заява Рудницької А.Л. Батько інвалід, сама на утриманні брата, який працює в Хабаровському. Призначити в першу чергу.
2 Писаренко А. Біднячка, колгоспниця, комсомолка, податку має в 30/31 р. 1 крб. 40 к. Призначити в першу чергу.
3 Крива К.П. Середнячка, колгоспниця, податку плате 2 крб. 15 к. Призначити в першу чергу.
4 Блехер І.Я. Селянин, бідняк, колгоспник. Призначити в першу чергу.
5 Мосійко Г.Г. Селянин, середняк, колгоспник. Подати документи про податок 30/31 р.
КДР
6 Підгорний С.А. Селянин, заможн. середняк, член артілі ЛКСМУ. Подати документи про податок 30/31 р.
Дошкільний відділ
7 Іваненко М.І. Селянка, біднячка, колгоспниця. Призначити в першу чергу.
8 Гонтар М. Селянин, бідняк, колгоспник, с-г податку плате в 30/31 р. 8 крб. і 31/32 р. всього 20 крб. 43 к. Подати довідку про маєтковий стан. //
9 Сердюк Н.К. Селянка, біднячка, комсомолка, була в наймах, податку в 30/31 р. плате 13 крб. Призначити з умовою, коли остання подасть довідку про податок 31/32 р.
10 Амелін І.І. Селянин, бідняк, до революції і після революції. Призначити з умовою, коли останній подасть довідку про зарплату батька.
11 Зиберов К.Ф. Виявити, де його документи.
12 Куць Іван І. Селянин, колгоспник, бідняк. Пропонувати приставити документи про податок, матеріяльний стан.
13 Грибішков Б.М. Батько селянин, середняк, колгоспник, податку 41 крб. 50 к. Запитати С. Р. про маєтковий стан та про податок 30/31 р. і 31/32 р. і які зв’язки має із своїм батьком.
14 Іванченко П.Г. Селянин, бідняк, колгоспник. Зарахувати в першу чергу з умовою, коли останній подасть довідку про маєтковий стан.
15 Федосов С.Г. Селянин, м. середняк. Батько приймав активну участь у громадсько-політичних компаніях. Призначити в першу чергу.
16 Кириленко М.К. Селянка, колгоспниця. Запропонувати подати довідку про маєтковий стан та податок.
17 Біланов Г. Селянин, колгоспник, син батрака. Призначити в першу чергу.
18 Терешенко А.Ф. Селянин, колгоспник, бідняк. Призначити в першу чергу.
19 Терешенко А.І. Селянин, батрак, колгоспник. Призначити в першу чергу.
20 Проценко І.В. Селянин, середняк, податку 30/31 65 крб. 84 к., а 31/32 р. 31 карб. 9 к. Утриматись. //
21 Кондратенко І.П. Селянин, колгоспник, бідняк, податку в 30/31 р. лише 6 крб. 31 к. Призначити в першу чергу.
22 Сонько І.Ф. Селянин, середняк, податку плате 40 карб. 75 к. Пропонувати подати довідку за маєтковий стан, про податок та чи чл. артілі.
23 Мирошниченко М.П. Селянка, біднячка, колгоспниця, від податку звільнена. Призначити в першу чергу.
24 Гречка В.Я. Дочка робітника, який одержує 2 крб. в день. Призначити в першу чергу.
25 Сабадирь Г. Селянка, біднячка, член КНС. Призначити в першу чергу.
26 Фатьянов А.Я. До революції бідняк, зараз середняк, колгоспник, в 31/32 р. податку 2 крб. 70 к. Призначити в першу чергу.
27 Галацька К. Селянка, колгоспниця, податку немає. Призначити в першу чергу.
28 Сідун О.П. Селянин, бідняк, колгоспник, податку 40 крб. Запитати про податок 30/31 р. та 31/32 р.
29 Зюзь Ф.І. Селянин, м. середняк, колгоспник, податку 2 крб. 30 к. Призначити в першу чергу.
30 Гавриленко Д.Р. Селянин, середняк. Запитати С-раду про сільск. господ. податок та чи чл. артілі.
31 Якут О.І. Селянка, біднячка, від податку звільнена. Призначити умовно. Запитати С. Р., чи був батраком та про податок.
32 Булавін М.Н. Селянин, середняк, колгоспник, податку 5 крб. 14 к. Призначити в першу чергу.
33 Арцебашев М.Г. Селянин, середняк, податку в 31 р. 34 крб. 64 к. Тимчасово утриматись.
34 Тонова М.Л. Селянка, колгоспниця, середнячка. Запропонувати доставить довідку про податок.
35 Черпакова Х.З. Дочка кустаря-одиночки, заробіток якого // […] [285]
49 Чебенеев С.С. Селянин, колгоспник, м. середняк. Пропонувати подати документ про с-г подат.
50 Толстой Г.Т. Селянин, бідняк, член КНС, податку плотить 7 крб. 75 к., колгоспник. Призначити в ІІ чергу.
51 Величко М.Т. Призначити в І чергу з умовою додати довідку про сплату с-г. податку.

Голова комісії: /Герасименко/

Секретар: /Корнієвський/

Оригінал з належними підписами.

З оригіналом згідно. Секретар П-му [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 249. – Арк. 90 – 93. Копія.

Примітки

285. Частина аркушу відрізана.