Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 242 1932. – Відомість про пропуски занять студентами 6-місячних комсомольських курсів при Бердянському педтехнікумі

Відомість

пропусків академгодин студентами 6-ти місячних ком. курсів за пер. з 1/VІ по 15/VІ 32 року при Бердянському педтехнікумі

Курс Всього проп. ден. годин В тому числі На хор. Гром. роб. Без пов. причин Всього проп. сем. вечірн. г. Спізнень разів
Группа абс %% абс %% абс %% абс %% абс %%
А 257 9,3 52 1,9 91 2,9 124 4,5 56 4,1 11
В 172 8,2 18 0,8 36 1,6 118 5,8 75 7,4 7
С 140 7,4 24 1,2 60 3,2 56 3,0 33 3,4 20
Д 270 13,7 46 2,3 104 5,3 120 6,1 9 0,9 3
Е 83 4,2 - - 50 2,7 33 1,5 25 2,2 5
% 8,5 1,3 3,1 4,1 3,6

Пом. Директора: /Кара-Куркчі/

Секретар: /Якимець/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 212. – Арк. 42. Копія.