Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 256 1931, квітня 10. – Постанова директора Бердянського педагогічного технікуму Г. Герасименка

Постанова № 2

Директора Бердянського педтехнікуму від 10/IV-31 року

1. Студенти III-го курсу дошкільного відділу з 13-го квітня до 10-го травня ідуть у відпуск, після чого направляються в нижчезазначені райони до 1-го вересня.

Розподіл студентів по районах:

1 Олевський 1 чол. 17 Каліндорфський 1 чол.
2 Ориненський 1 чол. 18 Хмелівський 1 чол.
3 Чемиривецький 1 чол. 19 Антоново-Кадимерський 1 чол.
4 Старо-Ушицький 1 чол. 20 Божедарівський 1 чол.
5 Муровано-Курилівецький 1 чол. 21 Ново-Празький 1 чол.
6 Ямпільський 1 чол. 22 Шполянський 1 чол.
7 Бідяєвський 1 чол. 23 Розділянський 1 чол.
8 Лозівський 1 чол. 24 Високопільський 1 чол.
9 Молочанський 1 чол. 25 Ізлуцький 1 чол.
10 Велико-Токмацьк. 1 чол. 26 Якимівський 1 чол.
11 […] [254]штанський 1 чол. 27 Ново-Ушицький 1 чол.
12 Андрієво-Іванівський 1 чол. 28 Білозерівський 1 чол.
13 Зельцевський 1 чол. 29 Устимівський 1 чол.
14 Люксембурський 1 чол. 30 Михайлівський 1 чол.
15 Березівський 1 чол. 31 Цебриківський 1 чол.
16 [255] 1 чол. 32 Бориславський 1 чол.
1 чол. 33 Ново-Миргородський 1 чол.

2. Відмічаю систематичні спізнення та пропуски лекцій студентами, що затримує нормальний хід педпроцесу. За залишення лекцій соцгігієни та дидактики без уважних [256] причин студентам III-го курсу «А» т. т. Гордієвський, Коломієць, Зюзь, Маляревській, Манойленко, Мигас, Пархоменко, Тинській, Хоменко, Файленбогену та студентам III-го курсу «Б» т. т. […] [257]ун, Олексенко, Солонському А. виношу догану з занесенням в особисту справу як недисциплінованість та зрив академ. роботи.

3. Відзначаю як негативний момент пропуск без уважних причин с-г. практики, а тому ті студенти, що не будуть відвідувати с-г. практики, за положенням НКО курс закінченим не буде. Профуповноваженому стежити і своєчасно інформувати мене.

4. До цього часу не почувається перелому в гуртожитках щодо підтримки санітарно-гігієнічних умов, а тому в останнє пропоную навести певний порядок в цій галузі. За невиконання цього винні будуть звільнятись з гуртожитку.

5. За грубе поводження лектора т. Бучинського по відношенню до бухгалтера технікуму роблю зауваження.

Директор педтехнікуму /Герасименко/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 216. – Арк. 22. Копія.

Примітки

254. У тексті кілька літер не прочитані.

255. Так у тексті.

256. Так у тексті.

257. У тексті кілька літер не прочитані.