Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 245 1932, серпня 15. – Доповідна записка Бердянського педтехнікуму комендатурі ГПУ

До комендатури ГПУ

місто Бердянське

Доповідна записка

При Бердянському Педагогічному Технікуму утворені педагогічні курси з членів ЛКСМУ, які працюють уже 6-й місяць в кількості 185 чоловік.

Біля 6-ти місяців, не дивлячись на постанову відповідних Рад і Парт. організацій, а також наше турбування як дирекції Пед. Технікуму і парт. осередку, ці курси не мали й не мають ні від кого підтримки, а, навпаки, з боку окремих організацій на протязі всього існування ось 6-й місяць йде ігнорування на зрив постачання всіх курсантів хлібом, продуктами, а також грішми.

В цьому відношенні особливу участь в зриві постачання відіграв Райснаб та Гор. По, а також Обл. Постач. відділ, які ні разу своєчасно не дали нарядів і не забеспечили нормального харчування в тіх мінімальних рамках, які повинні бути для курсантів.

Щодо Райфінвідділу, то такий заборгував для курсів біля 10000 тисяч [238] крб. а стипендії ось 2-й місяць не одержують курсанти грошей.

Наше турбування особливо перед цими місцевими організаціями зустрічає опір вплодь до того, що нам заявляють, що нарядів немає, ми не винуваті. – Гор. По, Якушев. Нарядів немає, розпускайте курси. – Постач. відділ, Остахов. Розпускайте курси. – Рай. Вик., т. Палій.

Замість успішного закінчення та сприяння у підготовці кадрів цим ігроріруванням з боку місцевих організацій ми стоїмо перед фактом дострокового випуску курсантів.

По положенню курсанти повинні одержувати 600 грам. хліба, а одержують 400 грам. Перебої з постачанням на протязі 6-ти місяців доходили до 5 день, коли зовсім не давали хліба, а в останні дні вийшло в систему як курсантів, також і студентів Педагогічних курсів, які на протязі 3-х днів не одержують хліба.

Такий стан з постачанням відбився на кількість курсантів, яких на сьогоднішній день зосталось 136 чоловік, і зараз тікають.

Щодня серед курсантів і студентів на грунті недоїдання // маємо захворювань до 15 – 20 чоловік, особливо вчорашній день, 14 серпня, курсантів і студентів накормили соєю в студ. їдальні, серед студентів мали масові рвоти.

Крім цього, це приводить до неякісного засвоєння основних як загально-освітніх, так і соцпредметів серед курсантів.

На сьогоднішній день настрій серед студентів як в учобі, так і політичний незадовільний. Студенти і курсанти сьогодні, 15/VIII, організовано не вийшли на заняття перші лекції, заявляючи, що відпустіть нас з Технікуму працювать до артілів, ми мучитись тут не хочемо.

Серед студентської маси маємо весь склад дітей робітників та колгоспників, а також самих робітників, особливо на курсах ЦК ЛКСМУ, де переважна кількість – робітники.

Доводимо до відому й прохаємо допомогти довести відповідні інстанції для прийняття заходів, бо курси знаходяться напередодні розвалу.

Т. В. О. Директора: [Підпис] /Хоминська/

Секретар Парт. Осередка: [Підпис] /М’яч/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 212. – Арк. 55 – 56. Копія.

Примітки

238. Так у тексті.