Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 260 1931, жовтня 15. – Тези доповіді директора Бердянського педагогічного технікуму Г. Герасименка на президії Бердянського РВК

Виконання проф. пляну Педтехнікуму

Тези доповіді

І. Організаційна частина

1. Педагогічний Технікум на кінець учбового року має 645 студентів. Цифрові відомості такі: (дивись додаток ч. 1).

2. Лекторський склад Педтехнікуму такий: (дивись додаток ч. 2).

3. Педтехнікум в кінці учбового року випустив 167 червоних вчителів, з них 31 вихователь, це складає 80 %, що було прийнято на перший курс в 1928/29 учбовому році.

4. Технікум з його організаціями вів непримиренну боротьбу з чуждим елементом, що пролазив до Педтехнікуму; виключено як соціяльно-чуждий елемент в минулому академічному році 8 осіб. Є неуважне ставлення з боку місцевих організацій до видачі посвідок про соцстан того чи іншого вступника (були випадки, що студент від сільради має довідку за його соцстан, а на запитання Технікуму надсилають довідки другого характеру).

5. Настрій колектива Технікуму в цілому був і є здоровий, захоплений готуванням радянського педагога. Хоч і були негативні моменти. Правоопортуністичний виступ лектора Пахно. Незначна частина злякалась труднощів культурного будівництва на селі і кинула Технікум після короткотермінової практики.

Недооцінка дошкільного та позашкільного завдання. Але Педтехнікум з його організаціями своєчасно давав відсіч не більшовицьким настроям.

6. Підготовчу роботу щодо нового прийому Педтехнікум розпочав ще з червня місяця. Масова робота була розгорнута в районі діяльності Технікуму (бригади від Технікуму працювали по вербовці). Зовсім недостатня участь проявлена з боку ВНО, РК РОБОС та РК ЛКСМУ.

7. Прийом в цьому році визначений НКО на 210 осіб, три відділи: шкільний 90, дошкільний 60 та позашкільний та КДР 60, із них одна група вечірня.

Подано 293 заяви, прийнято на всі відділи 262 особи. До відділу // дошкільного та позашкільного й КДР було подано заяв замало. Прийняті розподіляються так: (дивись додаток).

ІІ. Матеріяльно-фінансова база Педтехнікуму

1. Ввесь бюджет Бердянського Педагогічного Технікуму 1931/32 учбового року складається з 270.815 карб., збільшений щодо попереднього року на … %, але ця сума не буде витримана до кінця року в такому розмірі, буде значне скорочення. Значне місце в бюджеті займає матеріяльна допомога студентам. 50 % дає 390 стипендій в середньому по 36 карб.

2. Технікум в минулому учбовому році мав чотири гуртожитки, куди вміщав біля 400 студентів. В травні м-ці М. рада забрала один з кращих гуртожитків (Дзержинська вул. ч. 36) і дала другий зовсім старий будинок, який потребує великого капітального ремонту (старі негодні лутки, погнивші одинарні рами, відсутність електрики, двоє впало одвірків, дах зіпсований). В серпні місяці Порт забрав другий з кращих гуртожитків, де Технікум вміщав 50 студентів. У вересні м-ці М. рада забрала під торгове приміщення гуртожиток на 75 осіб, а дала відповідну площу в двох приміщеннях на 70 осіб, що ускладнює керівництву.

Таким чином, Технікум мав в минулому році гуртожитки в чотирьох місцях, а в цьому році в шести місцях і менше на 55 осіб.

3. Ремонт по деяких гуртожитках зроблений незадовольно, а в тих, що недавно Технікум одержав, ще не зроблено; одна з головних причин та, що Технікум одержав зовсім малу суму коштів і не одержав зовсім ремонтних матеріялів.

4. Санітарний стан гуртожитків недостатній; пояснюю тим, що Технікум не має обслуговуючого персоналу за штатом, а гуртожитки розкидані по всьому місту та недостатня робота студентських організацій. Зараз Технікум на це звернув увагу, застосував соціялістичні методи і є певні наслідки. //

5. Одно із важливих питань, яке заслуговує відповідної уваги, це стан студентської їдальні та постачання студентів одягом і взуттям. Стан студентської їдальні з’являється один із чинників куркульської агітації проти підготовки кадрів.

Така їдальня тягне за собою великий відсів студентства старого й нового набору.

6. Зараз маєм велике зрушення колгоспно-бідняцької маси до учоби, і яку необхідно матеріяльно забезпечити, а 55 % стипендій, що були визначені декілька років назад, не відповідають нашому соц. будівництву. В районах суцільної колективізації потрібно % збільшити до 80 %.

Райколгоспспілка не допомагала своїм колгоспникам, хоч Технікум і ставив таке питання.

7. Про ці всі моменти ЦК ВКП(б) в своїй постанові про початкову та середню школу говорив, бо матеріяльне незабезпечення студентства відбивається на якості.

8. Наміченого пляну щодо забеспечення Педтехнікуму паливом не виконано і є загроза зриву. М. рада в галузі постачання паливом ставить питання так: «вперед дамо установам, що на місцевому бюджеті, а потім тим, що на державному, в тому числі і вам». Таке ставлення М. ради веде до зриву, в той час коли Технікум готовить масу вчителів і займається перепідготовкою тих, що є.

9. Лекторами Педтехнікум укомплектований, але три лектори й до цього часу не одержали житла, а це відбувається на якості роботи.

Незабезпечення паливом лекторів впливає на робочий настрій. Такий стан не дає можливості затримати в Бердянську тих, хто незабезпечений.

ІІІ. Виконання Промфінпляну в академічній галузі

1. За минулий академічний рік Педтехнікум зміняв п’ять разів свої учбові пляни, згідно директив НКО, що відбилось на роботі Технікуму. В 1931/32 учбовому році вже третій учбовий плян, але НКО запевнив, що це вже останній. //

2. Технікум перейшов на 9-ти годину працю, про це була постанова РНК, шість годин в першій половині дня і три години в другій половині дня.

3. Педтехнікум весь час намагався цілком пов’язати теорію з практикою, але відповідні організації й господарники нової політичної школи не зрозуміли. Вузьке місце – це агро- та індустрійна практика. До цього часу, не дивлячись на постанову ЦК ВКП(б) про початкову та середню школу, умови з заводами не складені.

4. Зараз Технікум опрацьовує свої робочі пляни, взяв за основу постанову ЦК ВКП(б) про початкову та середню школу.

5. Не дивлячись на велике напруження керуючої частини Технікуму, ми мали в 1931/32 році великий прорив. Невиконані учбові пляни з таких дисциплін:

1). На третьому курсі (що випустили):

1. З курсу діялектичного матеріялізму – 30 год. (три групи).

2. Нацпитання зовсім не прочитано.

3. Військова підготовка – 10 год.

4. Позашкільна робота – 40 год.

2). На другому курсі:

1. Методика природознавства – 20 год.

2. Політекономія – 10 год.

3. Позашкільна робота – 30 год.

Прорив трапився тому, що не було деяких лекторів, а лектор діямату та нацпитання працював півтора місяця на хлібозаготівлі.

6. За відчітний термін та початок 1931/32 академ. року організовані військовий кабінет, майстерні, поповнено устаткуванням хемкабінету на 1000 карб., муз. кабінету на 950 карб., фізкультурний кабінет на 650 карб. та поповнена бібліотека на 3000 карб.; зараз бібліотека має біля 27000 томів книжок.

7. Педагогічний Технікум на 1931/32 учбовий рік лекторським складом укомплектований.

IV. Перепідготовка кадрів та організація заочного Технікуму

1. При Педтехнікумі працює Райбаза перепідготовки вчителів, за літо 1931 року проведені курси-семінар помічників учителів на 106 осіб, чотирьохмісячні комсомольські курси, місячні політехнічні курси вчителів молодшого концентру. //

2. Райбаза розгорнула свою роботу, взяв за основу постанову ЦК ВКП(б), але відсутність матеріяльної бази звужує роботу (поповнення кабінетів, відсутність оплати зав. кабінетами, які ведуть роботу по окремим галузям перепідготовки, відсутність бібліотеки).

3. Педагогічний Технікум, переводячи роботу з вчителями району, весь час відчуває потребу в розгортанні педагогічної роботи в районі. Педтехнікум через доповідну записку поставив це питання перед РВК, що потрібно негайно розрішити.

4. Педагогічний Технікум розгорнув роботу щодо набору до заочного Технікуму. За пляном потрібно охопити заочною підготовкою педкадрів мінімум 1000 студентів.

V. Масова робота

Громадська робота Технікуму в основному за відчитний період виявилася ось в чому:

1. У підготовці роботи до перевиборів рад приймав участь в основному весь Педтехнікум. Дві бригади протягом 15-ти день працювали на околицях міста. На селі працювали по перевиборам Рад три бригади.

2. Від газети «Більшовицька Зірка» працювало 14 бригад – 33 особи. На хлібозаготівлі працювали 76 осіб, а зараз працює 15 осіб. У весняній засівкомпанії працювало три бригади 10 – 15 днів.

3. Ліквідація прориву. Технікум приймав участь в ліквідації прориву вінрадгоспу – 5568 трудоднів, крім агропрактики, працювало шість курсів по дві декади.

Працював Технікум на порту два дні. Виробнича практика по заводах була застосована в часи ліквідації прориву.

4. На вбиральну компанію на протязі місяця Технікум відрядив 7 курсів – 233 особи, 70 % працювали в Бердянському районі.

5. Соцзмагання й ударництво. Соцзмаганням охоплено все студентство й лектура. Бригади в свій час були організовані до дня 7-ми роковин смерті Леніна: 15 бригад – 100 осіб. //

3 бригади ім. «8 Березня» – 24 студ. Бригади ім. 518 – 270 студентів. Із лекторів працює бригади 3 – 11 осіб.

6. Педагогізація населення. Педтехнікум ставить науково-популярні доповіді, куди приголошує широкі маси працюючих.

Поза Педтехнікумом лекторами прочитано в місті 20 доповідей, переважно на педагогічні теми.

Відчит зроблений на президії Бердянського РВК 17 жовтня 1931 року.

Директор [Підпис] /Герасименко/

15 [283]/Х 31 р.

м. Бердянське

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 222. – Арк. 58 – 60 зв. Оригінал.

Примітки

283. Так у тексті.