Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 179 1930, вересня 21. – Витяг з протоколу засідання ради Бердянського педагогічного технікуму

Протокол № 47/141

засідання Ради Бердянського Педтехнікуму

від 21/IX 1930 року

Присутні:

Директор Педтехнікуму тов. Гальчинський.

Заступ. Директора тов. Кара-Куркчі.

Від РІНО тов. Новіков, Хоминська, Цибенко, Коморний.

Осередку Наросвіти тов. Соболева.

Профкому студентів тов. Кулик.

Профосу тов. Бронька.

Осередок ЛКСМ тов. Каценельсон.

Лектор тов. Сеферовський.

Студенти уповноважені від курсів тов. Скрябіна, Малай, Кириченко, Луніна, Лисенко, Завродній, Узунов.

Порядок денний:

1. Доповідь зав. навчальн. част. про початок учбового року.

[…]

Слухали: доповідь зав. навчальн. част. про початок учбового року (Кара-Куркчі)

Підготовча робота на початок учбового року. Приєднання Укр. Відділу […] [186] Педтехнікуму 15 груп та новий набор в Бердянському Педтехнікуму групи.

Навантаження на викладачів мінімум 243 години.

Робота педпрактики – закріплено 85 місць, 3 керівника виїзжають на місця роботи студентів, скликають кущові наради. Педпрактика поділяється на періоди: 1 бригада працює до 20/XI, після чого повертається для теоретичної роботи, 2 бригада до 20/І, 3 бригада – 20/ІІ і закінчує у […] [187] декаду березня, остання – 11/IV і до кінця червня; це схема безперервного навчального року за постановою НКО.

Особливо помічається прорив на 3-х курсах Бердянського Педтехнікуму: на останніх лекціях відсутність 50 %. Велика кількість студентів не прибула ще на роботу, великий % відсутніх за рахунок тих, що на практиці.

Слухали: Співдоповідь зав. госп. частиною Педтехнікуму Ст. Каценельсон.

Все студентство буде забезпечено гуртожитком, поза гуртожитком залишаться лише не стипендіяти. Маємо три вільних будинки, до Х буде закінчено ремонт колишнього приміщення Міськробкопу на 2-му поверсі. Багато студентів сплять на полу, але з 23/ІХ будуть вже постачені ліжками, частково можна буде забезпечити старою меблею.

Дров немає, вугілля буде 500 пудів.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 122. – Арк. 2. Оригінал.

Примітки

186. У тексті одне слово не прочитано.

187. У тексті одне слово не прочитано.