Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 169 1929. – Навчальний план Бердянського педтехнікуму на 1929 – 1930 навчальний рік

Навчальний план на 3 та 4 квартал 1929/30 начального року

І курс ІІ курс ІІІ курс ІІІ курс норм. І дошк. ІІ дошк.
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
Екон. географія 2 2 - - - - - - 2 2 - -
Рад. держав. - - - - - 2 - 2 - - - -
Метод. пол. роб. - - - - - 1 - 2 - - - -
Політекон. - - 2 1 2 1 - - - - 2 1
Іст. кл. б. 4 4 4 4 - - - - 4 3 3 3
Діямат - - - - 4 4 4 - - - - -
Література - - - - 2 4 5 6 - - - -
[…] [181]ва з літ. 3 4 2 2 2 2 2 - 3 4 2 2
[…] [182] мова 2 2 1 2 - - - - 2 2 1 1
Енц. виробн. 2 2 - 2 - - - - 2 2 - 2
Ботаніка 3 4 2 2 - - - - 2 4 2 2
Біологія - - - 2 - 2 - - - - - 2
Мет. прир. - - 2 - 2 - - - - - 2 -
Анатомія 2 4 - - - - - -- 3 3 - -
Фізика 3 2 2 - 2 1 2 - 3 2 2 -
Хемія 2 2 2 2 - - - - 2 2 2 2
Географія 1 1 - - - - - - 1 1 - -
Метеорологія - - - - 1 - - 3 - - - -
Геологія 3 2 1 1 - - - - 2 2 - -
Матем. з методикою 4 3 4 4 3 3 2 - 4 3 4 4
Педологія - - 4 4 - - - - - - 4 4
Педагогіка 3 3 - - - - - -
Іст. педаг. сист. осв. - - 2 3 - - - - - - 2 3
Дидактика - - - - 3 3 4 4 - - - -
Гігієна - - - - 2 - - 4 - - - -
Малювання 1 - 1 1 1 1 1 - 2 2 2 2
Співи 2 2 1 - 1 1 2 - 2 2 1 2
Фізкультура 2 2 1 1 1 1 1 - 2 2 2 1
Комдитрух - - - - - - - 2 - - - -
Педпрактика - - 5 5 7 7 11 13 - - 5 5
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 93. – Арк. 61. Оригінал.

Примітки

181. У тексті кілька літер не прочитано.

182. У тексті кілька літер не прочитано.