Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 178 1930, червня 28. – Протокол засідання ради Бердянського педагогічного технікуму

Протокол № 44/138.

Засідання Ради Бердянського Педтехнікуму

від 28 червня 30 р.

Присутні: Замдиректора Кара-Курчі.

Від РайІНО – Шульга.

Райкому ЛКСМ – Славутин.

Групкому Профосвіти – Бродська.

Профкому Педтехнікуму – Кулик.

Осередку ЛКСМ – Сидоренко, Олексеенко.

Студенти – Іщенко, Завгородній, Гладкова, Нельга.

Голова: Кара-Курчі. Секретар: Головацька.

Слухали 1: Розподіл випускників по округах.

Ухвалили 1: Затвердити такий розподіл.

Маріупольська округа:
1. Браїлко Трохим 12. Мікуліна Ганна
2. Безпалова Олеся 13. Єфремова Івга
3. Булатова Марія 14. Мокієнко Яків
4. Ліпкіна Трифонова Марія 15. Михайлова Явдоха
5. Драгун Олеся 16. Мішина Ганна
6. Дейнега Петро 17. Іваненко Марфа //
7. Крівін Елеонора 18. Ясіновська Бася
8. Колісник Кас’ян 19. Пругло Параска
9. Лихопуд Феодосій 20. Полотняк Клавдія
10. Лебідь Марія 21. Симонець Одарка
11. Литвиненко Явдоха
Сталінська округа:
1. Луценко Тетяна 16. Панченко Катерина
2. Падалка Андріян 17. Попова Ялосовета
3. Петрова Варвара 18. Ротарьова Ївга
4. Сапсай Ганна 19. Селіванова Олеся
5. Овсянікова Наталка 20. Федоровська Марія
6. Пручай Олеся 21. Шаркова Надія
7. Бистрова-Кальмова Леоніла 22. Брикова Олеся
8. Воронцова Ганна 23. Бурцев Микола
9. Гаркавенко Лідія 24. Виниченко Валентина
10. Діжа Інна 25. Гладкова Неоніла
11. Іваніна Олеся 26. Гусева Галина Андр.
12. Лещенко Варвара 27. Денисенко Олена
13. Луніна Палажка 28. Зубківська Лідія //
14. Нельга Віра 29. Квач Дмитро
15. Онойченко Тамара 30. Могильна Варвара
Броня НКО
1. Авербах Бенціон 6. Ігнатченко Лука
2. Бабіна Раїса 7. Жукова Люба
3. Пінчук Катерина 8. Крутько Людмила
4. Солонська Антоніна 9. Толбатова Варвара
5. Чаусенко В’ячеслав 10. Тюрева Валентина

Слухали 2: Про участь Педтехнікуму в переведенні місячника Укр. Прол. Культури.

Ухвалили 2: Доручити Профкому разом з ЛКСМ Педтехнікуму визначити кадри і передати його в розпорядження Райкомісії по переведенню місячника Укр. Пролет. Культури. Виділити викладача й поставити його доповідь на загальних зборах студентів. Зв’язатись з МарСПО (книгарня) та виділити книгонош для просунення Укркультури в МарСПО.

Голова Кара-Курчі

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 120. – Арк. 3 зв. – 4 зв. Оригінал.