Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 166 1929, жовтня 10. – Витяг з протоколу засідання правління Бердянського педтехнікуму

[…] IV. Про навчальний плян Дошкільного відділу (тов. Забарний)

Ухвалили: Затвердити такий навчальний плян Дошкільного відділу на 1929 – 30-й рік.

I кв. II кв. III кв. IV кв.
1 Економ. географія 3 2
2 Історія кляс. бор. 4 4
3 Мова 3 2 2
4 Чуж. мова 3 2 4
5 Енциклоп. виробн. 4 2
6 Фізика 4 2
7 Математика 6 5 2 3
8 Хемія 2 2 2
9 Географія 2
10 Геологія 4
11 Ботаніка-зоологія 5 3 2 3
12 Анатомія 4 4
13 Педологія 2 4 4
14 Малювання 2 2 2
15 Співи 2 2 2
16 Фізкультура 2 2 2
17 Праця в майстернях 2 2 2
18 Дошк. праця 2
Разом 36 36 36 18

З огляду на слабу підготовку вступників виникає потреба в звільненні часу на викладання дисциплін проти пляну, що затвердж. МК ІПФ від 12/ІХ. Це звільнення переведено в пляні в такий спосіб: половина IV-го кварталу (три дні щотижня) одводиться на викладання дисциплін, а поло//вина на педпрактику. До того ж, переведення педпрактикуму з 15-го квітня при невеликій кількості стаціонарних установ дошкільного виховання неможливо перевести належним чином до часу відкриття дит. майданчиків. Тому педпрактикум забирає лише половину робочих годин IV-го кварталу, а натомість вводиться безперервний практикум з 15-го червня до 15-го липня 1930 р.

Правління доручає тт. Забарному і Дмитрієвій до 10-го грудня скласти плян педпрактики Дошкільного відділу.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 93. – Арк. 8 зв. Оригінал.