Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 165 1929, жовтня 10. – Витяг з протоколу засідання правління Бердянського педтехнікуму

Протокол Ч. 8/102

засідання Правління Бердянського Педтехнікуму

10 жовтня 1929 року

Початок: о 13 ½ год.; кінець – 16.15

Присутні: члени правління Порада, Забарний, Одинець, Волинський; канд. правління Баташов, Пінчук; від студентів голова Профкому тов. Садова, секретар ос. ЛКСМ Олексіїва; представник МК т. Дмитрієва, лектори Сеферовський, Кара-Куркчі, Шейкин, Щербин, Популях.

Голова правління тов. Порада, за секретаря Кара-Куркчі.

Порядок денний:

1.Звіт про подорож студентів до Москви (Сеферовський – Садова). […]

I. Слухали: Звіт про подорож студентів до Москви. т Сеферовський. (Звіт додається).

Співдоповідь тов. Садової. Садова зазначає головним чином про хиби екскурсії. Студенти виїхали на екскурсію не досить організовано. Визначені чергові майже не працювали, в наслідок чого 3-х обікрадено. Взагалі була хаотичність в організації, яку особливо вносили студенти II-го курсу, які зривали роботу, не виконуючи загального пляну. Але їх намагалися стримувати від цього. Великого помилкою в органі//зації екскурсії є та, що не погодили екскурсії з «Екскурс Бюро», в наслідок чого не було керівників від «Екскурс Бюро».

В справі недостатньої організованості студентів, які не виконували пляну й інше, мали значення недостатні організаційні здібності тов. Сеферовського. Безумовно, винна в цьому також і комісія студентів.

В обговоренні прийняли участь тов. Порада, Баташов, Забарний, Олексіїва, Пінчук.

Тов. Порада зазначає, що передчасні висновки тов. Садової про організаційні здібності керівника екскурсії, коли сам актив студентів не взяв на себе організаційні справи. Відносно непогодження екскурсії з «Екскурс Бюро» зазначає, що цього і не доцільно було робити через те, що екскурсія мала за мету педагогічний практикум студентів, а коли б доручили «Екскурс Бюро» плянування екскурсії, то цілєве завдання екскурсії не могло бути виконано. По відношенню до 4-х студентів, що намагалися внести дезорганізацію в роботі екскурсії, то занести це до протоколу і потрібно вжити відповідних заходів. Всі корисні матеріяли екскурсії потрібно використати в роботі Педтехнікума. Так, досвід роботи в кабінетах потрібно використати в нашій роботі для поповнення кабінетів приладами роботи самих студентів, під керівництвом відповідних лекторів. Доручити Методкому опрацювати це питання. Надалі нам потрібно опрацювати пляни таких подорожів, що мають відбутися:

1. До Києва в січні 1930 р.

2. До Ленінграду по весні 1930 р.

Тов. Олексіїва. Треба в майбутньому завчасно готуватись до екскурсій. Головна хиба екскурсії – це неорганізованість колективу, що брав участь в екскурсії.

Т. Сеферовський. У вчинках 4-х студентів, що про них ішла мова, не вбачає серйозної дезорганізованості, а просто недостатню витриманість, а тому й лічить, що не можна назвати їх дезорганізаторами. Під час екскурсії придбано чималу кількість літератури, яка дасть можливість до деякої міри використати // досвід екскурсії.

Ухвалили:

1. Прийняти до відому повідомлення доповідача, що плян в основному виконано; зміни відбулися завдяки тому, що неможливо було деякі пакти пляну виконати (або установи зачинені, або щось інше).

2. Головною перешкодою в роботі екскурсії була недостатня організованість студ. колективу і дезорганізація з боку окремих студентів, а саме: 1. Падалка, 2. Кисарицький, 3. Дейнега, 4. Макієнко, а особливо 2-х останніх.

3. Правління Технікуму висловлює догану студ. Дейнеці і Макієнку і зауважує ст. Падалці та Кисарицькому за неприпустимість таких вчинків.

4. Надалі Правління вважає за потрібне завчасне погодження екскурсії з тими установами, які передбачається обслідувати.

5. Правління доручає Методкому опрацювати питання роботи кабінетів, врахувавши потреби виробу окремих прикладів, особливо потрібних для майбутньої педагогічної роботи студентів, силами студентів, використовуючи досвід екскурсій.

6. Правління вважає за доцільне в 1929 – 30 навч. р. організувати 2 подорожі: 1-шу до Києва і 2-гу до Ленінграду.

7. Наслідки подорожі до Москви освітить в газ. «Молодий Освіт.».

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 93. – Арк. 7 – 8. Оригінал.