Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 155 1928. – Додатковий список студентів-виборців Бердянського педагогічного технікуму

Додатковий список виборців-студентів

по Бердянському Педагогічному Технікуму на 1928 – 29 рік

Прізвище, ініціяли Стать Вік Нац. Соцстан батьків Чи займаються торгівлею? Адреса
Величко В.А. ж. 18 Укр. Служб. Ні Горб., 14
Зографова М.І. ж. 18 Грек. Селян. Ні Тех.-м.
Кашенко В.Д. ч. 20 Укр. Служб. Ні Тех.-м.
Козакова Я. Г. ж. 19 Рос. Робіт. Ні Тех.-м.
Коджаспирів С.І. ч. 18 Грек Селян. Ні Тех.-м.
Михайлова А.Ф. ж. 18 Рос. Служб. Ні Пролет., 50
Снесарева Я.М. ж. 18 Рос. Робіт. Ні Тех.-м.
Цингареллі М.Т. ж. 18 Італ. Служб. Ні Горького, 29
Тупікова О.Ф. ж. 19 Рос. Селян. Ні Тех.-м.
Кирилова Р.І ж. 18 Грек. Селян. Ні Тех.-м.
Дубров Д.Г. ч. 18 Євр. Селян. Ні Тех.-м.
Тимченко В.О. ж. 20 Укр. Служб. Ні Тех.-м.
Пархоменко Л.П. ж. 18 Укр. Служб. Ні Тех.-м.
Агакулова О.П. ж. 18 Рос. Робіт. Ні Тех.-м.
Білаш Я.М. ж. 18 Укр. Робіт. Ні Тех.-м.
Білоусова О.О. ж. 19 Рос. Робіт. Ні Колонія, 3
Висоцька С.П. ж. 18 Рос. Служб. Ні Комунар., 11
Дробітько О.І. ж. 20 Укр. Тр. інтел. Ні Тех.-м.
Демерджі Л.С. ж. 20 Грек. Селян. Ні Шевченка, 20.
Ізергіна В.Н. ж. 19 Рос. Служб. Ні Тех.-м.
Комич С.Н. ж. 18 Караїм Служб. Ні Червона, 37.
Кулик Т.І. ж. 21 Укр. Робіт. Ні Тех.-м. //
Лук’янченко В.П. ж. 18 Рос. Робіт. Ні Тех.-м.
Маляревська К.К. ж. 18 Укр. Робіт. Ні Енгель., 30
Муратова О.О. ж. 18 Рос. Служб. Ні Тех.-м.
Носов С.М. ч. 20 Рос. Селян. Ні Тех.-м.
Приня О.О. ж. 18 Укр. Селян. Ні Тех.-м.
Рибалка П.А. ч. 20 Укр. Селян. Ні Тех.-м.
Тинська С.С. ж. 19 Рос. Селян. Ні Тех.-м.
Чурилова Я.П. ж. 18 Рос. Робіт. Ні Тех.-м.
Стешенко О.Л. ж. 18 Укр. Селян. Ні Тех.-м.

Директор Технікума /Порада/

Секретар [Підпис] /Липчинська/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 485 – 486. Копія.