Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 154 1928, листопада 21. – Відношення Бердянського педтехнікуму управлінню Бердянської електростанції

До Управління Бердянської Електростанції [я6] [164]

Бердянський Педтехнікум протестує проти переведення Вами нарахування плати за світ за жовтень місяць, бо таке зроблено від кількості патронів, що маються в Педтехнікумі, та й підрахування останніх зроблено невірно. В минулому Педтехнікум провадив оплату не від кількості патронів, а тому зроблене нарахування, що пророблене заднім числом без всякого попередження й перевищує всякий кредит Педтехнікуму, не може бути прийнятим.

На підставі документальних даних Педтехнікум подає такі відомості про користування світом, на підставі яких і прохає перевести нарахування за жовтень місяць; в дальнішому ж прохає встановити рахівник.

Канцелярія – 1 лампа 50 св. горіла 5 днів, всього 10 г.

Палітурня – 1 лампа 25 св. горіла 16 днів, всього 32 г.

Бібліотека – 3 лампи 50 св. горіли 21 день, із яких 18 днів по 3 лампи, 3 дні по 1 лампі, час горіння всього від 4 – 6 год. вечора; всього горіння 114 год.

Аудиторія Ч 1 – 1 лампа в 50 св. Всього 16 год.

Аудиторія Ч 2 – 1 лампа в 50 св. Всього горіння 15 год.

Аудиторія Ч 3 – 1 лампа в 50 св. Всього 26 год. горіння.

Аудиторія Ч 4 – 3 лампи в 25 св. Всього 32 год. горіння.

Природозн. кабінет – 2 л. в 50 св. Всього 12 год. горіння.

Зала – 1 лампа в 100 св. Всього горіння 6 год.

Кватиря пом. директора – 3 лампи в 25 св. – повне горіння.

Кватиря студента – 1 лампа в 25 св. – повне горіння.

Коридор – 1 лампа в 50 св. – повне горіння. //

В фізичному кабінеті горіння не було зовсім і ніякої витрати енергії не було зовсім в жовтні місяці.

В чепурільні горіння не було, бо вона до 18 листопаду була закрита. На горіння пом. директора та студента Педтехнікум прохає зробити окреме нарахування.

Пом. директора тов. Забарний одержує зарплатні більше 165 крб., студент Бубир одержує стипендію.

Про зміни, що будуть в листопаді, Педтехнікум повідомить окремо. За енергію, що витрачається по освітленню фізичного кабінету та аудиторії Ч 4, якими користується Веч. Рабтехнікум, Педтехнікум прохає брати платню з нього.

Директор Педтехнікума Порада

Секретар М. Липчинська

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 444 – 444 зв. Копія.

Примітки

164. Помітка у верхньому лівому куті документу: 21/ХІ 28 р.

я6 До Управління Бердянської Електростанції… – У цьому ж 1928 р. у виданні «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» про бердянську електростанцію наведено наступу інформацію:

«З 1900 р. була міська електростанція, заснована бельгійцями. Вже в 1923 році потреба електрофікації району стала на чергу. Міська станція постійного току не могла обслужити району. З ініціятиви Міської Ради виникає Акційне Т-во Електрик… В лютому 1925 р. Райвиконком бере в Центробанкові в позику 250000 крб., на допомогу запрошує «ДЕТ» (Держ. Електр. Трест) і в 1927 р. закінчує станцію, що зараз дає світло по селах району. Зараз станція знаходиться у віданні округових органів. Вартість станції 700.000 крб… Місто забирає 85 % енергії, села – 15 %…» (с. 13).