Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 164 1929, листопада 20. – Список адміністративного та педагогічного персоналу Бердянського педтехнікуму

Список

адм. та педперсоналу Бердянського Педтехнікуму по стану на 20/ХІ

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Яку дисципліну викладає Час призначення
Порада Степан Степанович [176] Директор З 15/V 26 року
Забарний Іван Михайлович Пом. директора З І/ ІХ 26 року
Волинський Микола Костевич Лектор шт. групи Література Укр. мова Методика мови Надіслано до НКО на затвердж. З І/Х-29 року
Одинець Олесь Андрієвич Викладач шт. І групи Фізика Математика Метеорологія 30/Х 2[…] [177] року
Шейкін Всеволод Васильович Викладач шт. І групи Ботаніка Зоологія Методика природознавства 23/ХІІ 27 року
Забарний Іван Михайлович Шт. викладач І групи Педологія Педагогіка 1/Х 28 року
Сеферовський Всеволод Корнієвич В. О. шт. викладач ІІ групи Дидактика Метод. пол. осв. роботи Іісторія педагогіки Система Радосвіти Надіслано на призн. з 20/ХІІ 28 року
Баташев Микола Петрович В. О. шт. викладач ІІ групи Енциклопедія виробн. Хемія Геологія Надісл. на признач. до НКО з 15/ІХ 29 року
Єдігер Лизавета Петровна В. О. шт. виклад. ІІ групи Нім. мова Надіслано на признач. з І/Х 2 [178] року
Литвиненко Степан Петрович В. О. шт. виклад. ІІ групи Математика Надіслано на затв. до НКО з І/Х 29 року
Балах Віталій Іванович В. О. шт. виклад. ІІ групи Малювання Праця в майстерні Надіслано на затв. до НКО з І/Х 29 року
Полулях Дмитро Іванович В. О. шт. виклад. ІІ групи Співи й музика Надіслано на затв. до НКО з І/Х 29 року
Спаський Костянтин Олексієвич В. О. шт. виклад. ІІ групи Економгеографія З 11 грудня 1929 року
Щербін В. О. Шт. виклад. ІІ групи Політекономія З І/Х 29 року
Мусатов Петро Іванович В. О. шт. викладача ІІ групи Діялект. матер. З 16/ХІ 29 року
Порада Степан Семенович [179] Позаштатний викладач І групи Іст. кл. бор. З 15/V 26 року
Зінківський Кость Максимович Позашт. виклад. ІІ групи Методика математики З І/Х 29 року
Цецохо Волод. Митрофан. В. О. позаштат. викл. ІІ групи Фізкультура З І/ІІІ 1928
Фрейдекер Іван Іванович В. О. позашт. викл. ІІ групи Анатомія Фізіологія З І/Х 29 року
Поляков Лев Савельович В. О. позашт. викл. Праця в політурній майстерні З [180]

Директор Педтехнікуму

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 92. – Арк. 314. Копія.

Примітки

176. Так у тексті.

177. У тексті одна цифра не прочитана.

178. Так у тексті.

179. Так у тексті.

180. Так у тексті.