Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 174 1930, квітня 30. – Рапорт Бердянського педтехнікуму

Рапорт Бердянського Педагогічного Технікуму

про виконання соц.-угоди з Маріупольським Педтехнікумом на 30 квітня 1930 року

В центрі роботи Технікуму за цей час стояло основним питанням раціоналізація методів роботи Технікуму та підвищення якості продукції, знання та політичної активності студентства.

Головніші моменти роботи Технікуму визначилися в такому:

1. На чолі керування роботою Т-му стояло Правління, яке було своєчасно обрано; робота його полягала в проробці та переведенні в життя питань раціоналізації роботи Т-му та поліпшення матеріяльного та побутового стану студентства. Всіх засідань було 36, із них 2 засідання Ради.

2. Робота циклових комісій проводилась в напрямку удосконалення методів роботи та обліку знань студентства, активізуючи роботу студентів. Циклові комісії працювали за певними плянами. Всіх засідань протягом жовтень – квітень відбулося: Педциклкомісія – 17, Виробциклкомісія – 13, Суспільнциклкомісія – 10.

Перевірка роботи комісій проводилась адміністрацією Т-му.

Виконання робочих плянів викладачів перевірялось на засіданнях циклкомісій при участі представників від студентства та відвідування адміністрацією академічних годин.

Робота методбюро проводилася за певним пляном і полягала в керуванні роботою циклкомісій, в проробці основних методичних питань та ув’язці навчальної роботи з моментами п’ятирічного пляну соцбудівництва в нашій країні. Всього засідань методбюро до 1-го травня _.

3. […] [183] серед лекторів на певній височині: пропуски за І квартал – 0,3, за другий – 0,11, третій кв. – 0,24, не враховано відрядження на партроботу та відрядження на громадську роботу. Треба відмітити, що пропуск лекцій студентами на сьогодні ще в такому же стані, як і в І-му кварталі, саме: І кв. – 3,5 %, ІІ – 4,5, ІІІ – 3,4 %, але запізнення студентства на лекції значно зменшились.

4. Політгодини починаючи з IV кв. введені як обов’язкові, але додатково до академгодин. В І-му півріччі регулярно працювали гуртки поточної політики.

Студентство передплачує 540 примірників ріжної літератури.

Випускні курси передплачують значну кількість педагогічної літератури. Для студентів було переведено 2 наукових лекції.

5. На 1 травня 30 року стипендіятів 150. Стипендії розподілено в такий спосіб середи студентів. Робітників усіх 102, одержує стипендію 49; селян звільнених від податку 46, одержують 44, 2 працюють на постійній роботі; студентів з податком до 20 крб. 48, одержує стипендію 36; з податком до 30 крб. 24, одержують стипендію 10; з податком вище 30 крб. 46, з них стипендіятів 3 (діти червоногвардійців); трудінтелігенції 27, з них стипендіятів 5; службовців 28, стипендіятів 2; інших 4, одержують стипендію 1.

Всього студентів 325, з них стипендіятів 150, НКО – 107, Окрбюджету – 35, Райбюджету – 8.

6. При гуртожитку є Червоний куток та при Б.П.Т. вкупі з В.Р.Т. є клюб, де було переведено 1 доповідь на тему «Молодь та побут пролетаріяту в переходову добу» та 1 доповідь про 2-й з’їзд С.В.Б. Всю масову культурну роботу студентство переводить в клюбі БРО шляхом постановок доповідей, влаштування виступів хоргуртка Синьої блюзи, фізгуртка та драм гуртка Т-му.

7. Громадська робота лектури полягає в тому, що:

1. Організовано за ініціативою викладачів ударна бригада по підготовці робітників до ВУЗів, яка зараз реорганізована на Держкурси по підготовці робітників до ВТУзів. Вся навчальна робота й керування курсами проводиться як громадська робота (за час жовтень – квітень) // дано лекційних годин 530.

2. Керівництво ріжними гуртками та комісіями, організація семінарів та викладання в них складають 494 години.

3. Участь в різних політичних компаніях – 340 годин, інші громадські навантаження – 485 годин. Разом годин навантаження – 1839.

Крім того, зроблено робітниками Т-му доповідей на різні теми загальнополітичні, антирелігійні та методичні разом 223 доповіді.

4. Студентство працює в секціях Міськради – 35 осіб, в 7-ми секціях по 5 осіб.

Організовано було 7 бригад для виїзду на село в справі посівкомпанії та антирелігійної роботи.

Зроблено 11 доповідей.

8. В ліквідації неписьменності приймають участь 221 студент. Охоплено всього 314 осіб неписьменних та малописьменних та 50 осіб груповим навчанням, які зорганізовано в 5 груп. Було переведено 2 інструктивних семінари з керівниками по лікнепу.

Керує лікнепом комісія, керівництво якою ведеться з боку Комсомольського осередку та Профкому.

3 особи виїзжали по району для перевірки стану лікнепу.

Перевірка ліквідації неписьменності переводиться постійними ударними трійками, які складені на кожному курсі.

Доповідей правління на зборах колективу була одна, Профкому про роботу – теж одна.

9. Стінгазета виходе щоп’ятиденки, яка розгорнула в достатній мірі роботу по критиці та самокритиці.

В справі популяризації роботи Т-му було зроблено доповідь в клюбі Металістів перед робітничою масою, також на зборах Парторганізацій та на засіданні Міськради.

10. Проводиться соцзмагання між курсами та викладачами, перевірка соцзмагання між курсами проводиться на курсових зборах.

Загальна перевірка проводиться на загальних зборах колективу після закінчення кожного кварталу.

Встигаємість взагалі по Т-му: в І кв. – 92,7 %, в ІІ кв. – 86 %, в ІІІ кв. – 92,8 %.

11. Переобрання Профкому було переведено своєчасно, але завдяки непрацездатності трьох було викликано з Профкому; плян роботи, який був складений з жовтня по 15 січня, виконаний цілком, другий плян, який розрахований з 15 січня до кінця учбового року, виконаний на 50 %. Перебудова студпрофорганізацій проведена була своєчасно, навантаження розподілено раціонально, за винятком окремих студентів. Гігієнічний стан БПСів гарний, за винятком окремих кімнат, де живуть хлопці.

Гігієнічний стан приміщення Т-му гарний.

12. Українізація серед студентства та лекторів достатня. Проведено 2 доповіді з Нацполітики Радвлади.

Просунення українсько-пролетарської культури в робітниче-селянські маси шляхом вистав та виступів хоргуртка: на селі – 8 виступів, та в місті – 10. Було улаштовано концерти хоргуртка. В останнє був улаштований день української музики 23 ІІІ 30 року, перед яким була зроблена доповідь на тему «Українська пролетарська музика».

13. Членів СВБ – 258, охоплено 80 % студентства, членські внески сплачуються регулярно. Взято шефство над селом Ново-Василівкою, де організовано осередок СВБ. Засідань бюро було 4, і зборів – 4.

Студенти всі мають навантаження як по комсомольській лінії, так і по профспілчанській. //

14. Педпрактикум проводиться на селі і в місті, плянування педпрактикумом проводилось на методбюро та педциклкомісії і обговорювалося на курсових зборах.

15. В Т-мі є такі кабінети: Природничий, Фізичний, Педологічний, Соцвиху та Математичний. Лабораторії: хемічна, музична і мистецтва. Педологічний кабінет веде науково-дослідчу роботу, в якій приймають участь студенти старших курсів, лабораторна робота вживається поруч з лекційною роботою. Точний % лабораторної роботи не підрахований.

16. Кооперовано студентів 318 осіб – 96 %, а лекторів на 100 %.

17. Зібрано гроші: на підводний човен – 120 крб., на посівкомпанію – 278 крб., для підшефного червонокозачого полку – 50 крб. Переведено 2 суботники на І-травневому заводі на користь індустріалізації країни. Пророблено один воскресник на селі та один день працювали по збору утильсировини.

18. В загонах Ю.П працюють 15 студентів, охопили 500 осіб піонерів.

В політшколі працюють 15 осіб. Взято шефство над Берд. Сельбудом, де проведено 13 доповідів на різні теми. Чергують студенти в Сельбуді через тиждень. В 7-й школі та дитмістечку організовані гуртки юних натуралістів силами студентства, охоплено ними 50 осіб.

Серед студентства виявляється ворожий елемент, виключено з Т-му 6 осіб.

Лектори обслуговують Держкурси по підготовці до ВТУзів – 31 ос. Студентами утворена група червоноармійців по підвищенню знань в кількості 25 осіб. Проводиться індивідуальна робота серед 3-х осіб по підготовці до Робфаків. Студенти обслуговують дитмістечко піонерватажками та ведуть натургурток в Берд. дитмістечку.

19. Підписались на ІІІ позику індустріалізації [я8] – 342, вкупі з випускним ІІІ-м курсом на суму 3170 крб., оплачено 2400 крб.

Лектори та техперсонал підписались на суму 4440 крб., з яких оплачено 3780 крб.

20. Добровільні т-ва працюють задовільно: МОДР – членів 3, членські внески оплачують регулярно, зроблено по клюбах в місті 30 доповідів. ОСО – членів 270, членські внески оплачують регулярно, зорганізовано 3 гуртки: «Першої допомоги», «Хемгурток», «Стрілецький». Всього занять було 8 і одне стрільбище. «Геть неписьменність» – членів 177, зорганізовано три т-ва «Геть неписьменність» при клюбах таких: шкірників, […] [184] та інвалідів.

Уповноважені зборами колективу для підпису рапорту:

Волинський [Підпис]

Сидоренко

Матюха

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 114. – Арк. 48 – 50. Копія.

Примітки

183. У тексті одне слово не прочитано.

184. У тексті одне слово не прочитано.

я8 Підписались на ІІІ позику індустріалізації… – На потреби індустріалізації залучались особисті кошти громадян. Це робилось передусім через державні позики і ощадкаси. Впродовж 1926 – 1928 рр. було випущено 10 державних позик. У 1926 – 1929 рр. було випущено три так звані «позики індустріалізації». Трудящі України підписались тоді на 320 млн. крб. При цьому передплата на позику, як правило, проводилась примусово.