Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 173 1929, жовтня 25. – Угода про соцзмагання викладачів Бердянського педтехнікуму

Угода соцзмагання викладачів Бердянського педтехнікуму

Ми, викладачі Бердянського педтехнікуму Волинський, Щербін, Клименко і Порада, бажаючи підсиленням і підвищенням продукції своєї праці прискорити соціялістичне будівництво, оголошуємо між собою соцзмагання за такими пактами:

а) 100 % відвідування академічної роботи;

б) з’явлення на роботу без запізнення;

в) найдоцільніше використання годин академроботи;

г) раціоналізувати всю свою роботу, аби в наслідок цього мати мінімум щодо кількості невстигаючих студентів;

д) участь в роботі серед масового вчительства по підвищенню його кваліфікації;

е) переведення дослідчо-наукової роботи з опублікуванням наслідків її в періодичних виданнях;

ж) ув’язка академічної роботи з роботою установ соц. виховання;

з) підвищити на 100 % встигаємість робітників та селян, допомагаючи їм в позаакадемічні години;

і) своєчасне повідомлення студентської маси про нові досягнення та про дискусійні питання в галузі дисципліни, що її викладає лектор.

Угода ця складається на час з 1/X 29 р. до 1/X 1930 р., хід змагання висвітлюється в газеті «Молодий Освітянин».

Перевірка наслідків змагання переводиться на кінець кожного півріччя. За арбітра контрагенти запрохують циклову комісію за участю місцькому та профкому.

В разі потреби для розв’язання питання змагання може бути запроваджено тестування.

Об’язуємось утворити гурток по підготовці робітників для вступу до Педтехнікуму на протязі II – IV кварталів.

Викликаємо для цієї справи інших викладачів.

25/Х 1929 р.

[Підписи]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 114. – Арк. 19. Оригінал.