Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 177 1929. – Правила внутрішнього розпорядку БПС Бердянського педтехнікуму

Копія

Правила

внутрішнього розпорядку БПС-ів Берд. Технікуму

Загальна частина

Комендант БПСів призначається правлінням Педтехнікуму і відповідає за фінансовий та майновий стан БПСів.

Комендант стежить за виконанням правил внутрішнього распорядку по гуртожиткам БПСів.

Кожен гуртожиток обирає свого старосту, який відповідає за майно даного БПС, за виконування правил внутрішнього життя його.

Кожна кімната обирає старосту кімнати, який стежить за санітарно-гігієничним станом кімнати та тишою її.

Порядок дня студента, що живе в БПСі

Підйом о 6 год. 30 хвил. ранку.

Сніданок від 6 год. 30 хвил. до 7 год. 30 хвил. ранку.

Академічна робота від 8 год до 15 год. 15 хвил.

Гурткова та громадська робота студентів. Опрацювання академічних завдань від 15 год. до 20 год.

Вечеря від 19 год. 30 хв. до 20 год. 30 хв.

Підготовка до лекцій і інших робот студентів від 20 год. 30 хв. до 22 год. 30 хв.

Сон від 22 год. 30 хв. до 6 год. 30 хв.

На протязі всього дня в БПСі мусить зберігатись тиша, аби не заважали один одному нормально працювати і відпочивати.

Для підтримання санітарного стану БПСу і для виконання різних робіт по самообслуговуванню студентів вводяться такі чергування:

Черговий по коридору БПСу.

Черговий по спочивальні.

Черговий по кухні та їдальні.

На обов’язку зазначених чергових лежить така робота:

Черговий по коридору

Черговий по коридору встає о 6 год. ранку.

Вимиває умивальники та наливає їх водою.

Наливає баки для води питтьовою водою і стежить протягом всього дня, щоб вода була в баках і в умивальниках.

Не менше як двічі на день замітає в коридорах.

Стежить і відповідає за санітарний стан коридорів та умивальної кімнати.

О 22 год. (о 10 год. веч.) проходить по всіх спочивальнях, дізнається про відсутність студентів і повідомляє про це старосту гуртожитка.

О 22 год. 30 хв. черговий по коридору запирає фіртку та вихідні двері БПСу.

Черговий по спочивальні

Стежить і відповідає за сан. стан спочивальні.

Не менше як двічі на день (ранком і після обіду) замітає в спочивальні і провітрює її.

Стежить за тим, аби мешканці спочивальні виконували правила внутрішнього життя БПСу.

Слідкує за тим, аби вночі не горіли електролямпочки.

Чергові по кухні та їдальні

Чергові по кухні з’являються на роботу рівно о 5 год. ранку.

До 6 год. 30 хв. ранку (в купі з куховаркою) приготовляють сніданок.

Від 6 год. 30 хвил. до 7 год. 30 хвил. видають студентам сніданок.

Одразу після закінчення сніданку миють посуд і вбирають у їдальні.

Купують продукт для обіду.

Приймають участь у виготовленні обіду та вечері.

Від 13 г. 30 хв. до 15 г. 30 хв. видають обід, а від 19 г. 30 хв. до 20 г. 30 хв. – вечерю.

Після кожної їжі негайно вбирають у їдальні і миють посуд.

Під час їжі слідкують за тим, аби всі студенти дотримувались правил по їдальні.

Пильно слідкують за цілістю посуду і взагалі всього кухонного майна і майна їдальні. Про розбитий посуд повідомляють зав. їдальнею для відраховування вартості з того, хто розбив.

Відповідають за сан. стан кухні і їдальні і за гігієною виготовлення їжі.

Чергові по кухні і їдальні в день чергування академроботи не відвідують. //

Підтримування сан. стану всього БПСу та особистої і колективної студентської гігієни необхідно виконувати також в БПСі.

Усі студенти раз на тиждень виносять на двір для провітрювання свою постіль.

Усі студенти, що проживають в спочивальні, по черзі 2 рази на тиждень миють підлогу у своїй спочивальні.

Кожна спочивальня по черзі, раз на тиждень, миє підлогу у всіх коридорах.

По нарядам, що даються старостою БПСу, студенти раз на тиждень прибирають двір та прилеглу до БПСу частину вулиці.

Для всіх проживаючих в БПСі встановлюється така платня:

За помешкання – 50 коп. на місяць (амортизація).

За комунальні витрати – один карб. на місяць (вивозка сміття з двору, асенізаційні витрати, на різні дрібні речі, для виплати за воду та електрику).

Призначену платню щомісяця збирає староста гуртожитку і здає її коменданту БПСів, який передає ці гроші до бухгалтерії Педтехнікуму.

Кожен студент, що живе у БПСі, мусить пильно стежити за цілістю майна БПСу та за вірною організацією життя його.

За невиконання правил внутрішнього розпорядку, за дезорганізацію життя БПСу та за неохайне ставлення до майна БПСу студент може бути виключений зі складу мешканців БПСу.

Для розв’язання різних питань, що торкаються внутрішнього життя БПСу, староста БПСу не менше як раз на місяць, а в разі потреби й частіше, скликає загальні збори мешканців БПСу.

Директор Педтехнікуму [Підпис]

Комендант БПСів

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 118. – Арк. 440 – 441. Копія.