Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 153 1928, листопад. – Заява-зобов’язання студентів правлінню Бердянського педагогічного технікуму

До правління Бердянського Педагогічного технікуму

Заява-зобов’язання

Ми, нижчепідписані студенти-стипендіяти Бердянського Педагогічного технікуму, прохаємо дати свою гарантію на предмет кредитування на необхідні речі взуття, одягу й т. ін. в листопаді місяці поточного року в Бердянському Міськробкоопі [я5]. За кожен місяць кожний з студентів, що бере кредит, зобов’язується виплачувати третинами щомісячно й доручає технікуму з грудня місяця цього року робити ці вирахування із стипендій.

Прізвище, ім’я та по батькові студента-стипендіята, що бере кредит Сума кредиту Розписка-зобов’язання про виплату кредиту третинами щомісячно й доручення про вирахування на це технікуму
Карб. Коп.
Горб Микола Трохимович 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Цебенко Василь Кост. 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Ялисеенко Віктор Климович 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Вдовиченко Кирило Микит. 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Попов Іван Степанович 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Шевченко Юрій Захарович 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Зубко Хведір Назарович 25- 00
Момот Савка Юхимович 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Садова Ольга Йосип. 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Кулик Катерина Олексіївна 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Бурцева Зоя Андріївна 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Деркач Олександра Іванівна 25- 00
Бубир Іван Хомич 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Ліпкіна Мотря Дмитрівна 25- 00
Денисенко Олег Трохим. 25- 00
Чередник Грицько Мих. 16- 50 Шістнадцять карб. Виплачу [Підпис]
Винниченко Матвій Федір. 25- 00 Двадцять п’ять карб. Виплачу [Підпис]
Колісник Кас’ян Кир. 25- 00
Всього 439- 00 Чотириста тридцять дев’ять крб.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 437. Оригінал.

Примітки

я5 У цьому ж 1928 р. у виданні «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» наведено таку інформацію:

«Міськробкооп на 1 січня 1928 р. мав крамниць: бакалійних 20, мануфактурних 3, галантерійних 2, залізо-скоб’яних 1, фарб 1, одягу готового 1, шкіри 1, взуття 1, фуражних 1, посуду 1, меблів 1, винно-гастрономічних 1, разом 34. Коли до цього додати пекарню, ковбасню, виноробню, склеп палива, то ясно, що Робкооп широко веде справу, але потреб людності він далеко ще не задовольняє, і не скрізь справу організовано добре…» (с. 16).