Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 175 1929, червня 7. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму біржі праці

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят Освіти

Бердянський

Педагогічний Технікум

7/VІ 1929 р.

Ч. 500

м. Бердянськ

До Біржі праці

На викон. № 47.

Т. Ткаль, який відряджений В. на посаду рахівника при Бердянському Педтехнікумі, не досить володіє українською мовою. В Педтехнікумі треба не лише вести рахівництво укр. мовою, а й розмовляти укр. мовою з студентами-навіщателями канцелярії Педтехнікуму; досконале володіння укр. мовою для всіх службовців Т-ма обов’язково, а тому прохання надіслати рахівника, який би міг вести рахівництво самостійно по подвійній італійській системі та добре володів укр. мовою як письмовою, так й розговорною.

Зарплатня 41 крб.

Директор Педтехнікуму

Секретар /Липчинська/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 118. – Арк. 192. Копія.