Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 157 1929. – Витяги зі звіту про стан Бердянського педагогічного технікуму

1. Коротка Історія Бердянського Педтехнікума

В жовтні 1920 року в м. Бердянському заснована Професійна Педагогічна школа; в 1921 – 1922 році Педшкола була перетворена в Педтехнікум по зразку Педтехнікумів РСФРР; в 1922 – 23 році Педтехнікум був перетворений в Педкурси; в 1925 – 26 році Педкурси перетворені на Педтехнікум.

2. Район обслуговування

Бердянський Педтехнікум обслуговує не лише Маріупольську округу, а й райони Мелітопольської, Запорізької та Сталінської округи, що сумежні з Бердянщиною [я7]. Крім того, Бердянський Педтехнікум приймає до себе й з інших округ, коли кому за станом його здоров’я корисно жити в кліматичних умовах Бердянського.

3. Пропускна спроможність Педтехнікума

Пропускна спроможність Педтехнікума дорівнює 600 студентів.

4. Див. розділ «Стаж»

5. Кількість

а). Адміністративного персоналу– 2.

б). Педагогічного – 17 (з викладачами підготовчих груп).

в). Технічного – 6.

г). Студентства на курсах:

Підготовча – 101.

І курс – 87.

ІІ курс – 37.

Ш курс – 32.

В останньому році до підготовчої групи було прийнято 112 осіб.

До першого курсу – 99 осіб.

І. Матеріяльно-господарчий та фінансовий стан

1. Помешкання. Загальна кубатура помешкання, що ним користується Педтехнікум, – 1325,72 куб. м.

Кубатура аудиторій, кабінетів та лабораторій – 688,29 к. м.

2. Власного господарства Педтехнікум не веде.

3. По зарплаті медперсоналу Педтехнікум задоволений на 100 %, коли не рахувати оплати за різні додаткові види педагогічної роботи.

По капітальному ремонту помешкання Технікуму та %% на 50.

По господарчому обслуговуванню й опалюванню помешкання Педтехнікуму та БПС %% на 40.

4. Інтернат. Кубатура інтернату дорівнює… куб. метр. Інтернати потребують капітального ремонту, на який потрібно асигнування не менше 3000 крб.

5. Стипендії. Педтехнікум має 64 стипендії НКО та 33 стипендії округового й районового бюджетів. Потреби в стипендіях на основних курсах задоволені; мається потреба в стипендіях для учнів підготовчої групи; частина стипендій округового та районового бюджетів дана учням підгрупи.

ІІ. Органи управління

1. З 1-го X 28 р. по 28.ІІІ 29 р. відбулося 16 засідань правління. Правління охопило всі галузі роботи Педтехнікума: академічну, громадську, господарчу.

2. Діловодство упорядковано […] [167] // […]

Список персоналу Бердянського Педтехнікума

Призвище, ім’я та по батькові Освіта Стаж Роботи – друковані праці
1 Порада Степан Семенович Незакінчене вище З 1921 р. Немає
2 Забарний Іван Михайлович Вища З 1917 р.
3 Курдиновський Василь Григорович Вища 1896 р. Немає
4 Одинець Олесь Андрійович Вища З 1913 р. Немає
5 Шейкин Всеволод Васильович Вища 1917 р. Немає
6 Великий Андрій Якимович Вища 1909 р. Немає
7 Недільський Гаврило Павлович Вища 1910 р. Немає
8 Сеферовський Всеволод Корнієвич Вища 1905 р. Немає
Нештатні лектора
9 Романенко Михайло Васильович Вища 1919 р. Немає
10 Едігер Лизавета Петровна Спеціяльн. 1908 р. Немає
11 Полулях Дмитро Іванович Незак. вища 1918 р. Немає
12 Балах Віталій Іванович Вища 1904 р. Немає

// […]

IV. Студентство, його життя та праця студорганізації

(труддисципліна)

Студенство в більшости живе в інтернаті, де мається й їдальня.

Паливо для інтернату дає Педтехнікум.

В складі студентів більшість членів ЛКСМУ.

В першому триместрові переведена чистка студентського складу.

Керуючою студентською організацією з’являється Профком спілки Робос.

Студентська організація чуло ставиться до всіх потреб студентської маси; через своїх представників бере участь в роботі методичного бюра, циклових комісій і інш.

V. Педтехнікум має такі навчально-допоміжні установи:

а) фізичний кабінет коштовністю 11.508 крб. 35 коп.

б) природничий кабінет коштовністю 1362 крб. 78 коп.

в) хемічна лабораторія коштовністю 321 крб. 50 коп.

г) біостанція коштовністю 395 крб. 71 коп.

д) кабінет соцвих. коштовністю 599 крб. 60 коп.

е) педологічний кабінет коштовністю 313 крб. 85 коп.

ж) бібліотека коштовністю 16.500 крб.

При Педтехнікумі мається досвідний дитячий садок, який утримується на кошти батьків; кількість дітей в садкові – 30; садок потребує асигнувань на устаткування дидактичним матеріялом.

До Педтехнікума прикріплена 3 трудшкола, але додаткових коштів на неї місцевий бюджет не дає.

VI. При Технікумі працюють такі методичні органи:

а) методичне бюро,

б) педагогічна циклова комісія,

в) виробнича циклова комісія,

г) суспільнознавча циклова комісія.

З початку академічного року методичне бюро засідало 7 разів,

педагогічна циклова комісія 12 разів,

виробнича циклова комісія 8 разів,

суспільнознавча циклова комісія 12 разів.

Методичні органи охоплюють своєю роботою як суто методичні питання, так і питання програмові, нормалізації учбової роботи, культурної, воєнізації й інш.

Методи навчання

Пануючий метод роботи – комбінований (лекції, лабораторна проробка за ланковою системою, конференції).

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 92. – Арк. 27, 31, 32. Копія.

Примітки

167. Нижнє поле документу пошкоджене, текст не прочитаний.

я7 Бердянський Педтехнікум обслуговує не лише Маріупольську округу, а й райони Мелітопольської, Запорізької та Сталінської округи, що сумежні з Бердянщиною… – У виданні «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928) читаємо:

«Теперішній Бердянський район Маріупольської округи утворений в 1925 р. з поселень кол. Бердянської округи, яка в свою чергу утворилася з частин кол. Бердянського повіту Таврійськ. губ. та частин ближчих повітів кол. Катеринославської губ… Район займає південно-західний куток нинішньої Маріупольської округи, що вкладається між 46º38’ та 46º65’ півн. широти та між 36º45’ і 36º60’ сх. довготи» (с. 5).