Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 172 1929, вересень. – Угода про соцзмагання циклових комісій Бердянського педтехнікуму

Угода соцзмагання циклових комісій

Виходячи із завдань середвишівського соціялістичного змагання, які мають провести роботу ВИШу до ліпшої якості праці та продукції кожного ВИШу в цілому, ми, представники циклових комісій Суспілезнаючої Виробничої та Педагогічної, склали цю умову, аби підвищити роботу циклових комісій, що має привести до поліпшення методичного боку роботи, установлення твердого ідеологічного напрямку в роботі, відповідності роботи вимогам сучасності.

Ми висуваємо такі моменти соціялістичного змагання між цикловими комісіями:

1. Точне виконання пляну роботи, що його затвердило методбюро.

2. Переведення засідань зараз прийнятим календарем роботи, що його затвердило Правління Педтехнікуму.

3. Переведення засідань при повному складі членів циклових комісій.

4. Переведення цикловими комісіями плянової масової роботи серед масового вчительства.

5. Забезпечення активної участі з повним виявленням індивідуальної ініціативи всіх членів циклової комісії.

6. Точний контроль циклових комісій над виконанням прийнятих плянів роботи.

7. Належний добір голови та секретаря циклової комісії.

8. Проведення науково-дослідної роботи з опублікуванням наслідків у періодичних виданнях.

9. Акуратне відвідування і вчасне з’явлення викладачів-членів циклових комісій на роботу.

За арбітра контрагенти запрошують представника місцькому та представника профкому.

Термін дійсності цієї умови визнається з 1/X 29 року до 1/X 30 року.

Підсумки змагання мають бути переведені в час з 15 січня до 1 лютого та з 1 – 15 вересня 1930 року; змагання висвітлюються в стінгазеті «Молодий Освітянин».

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 114. – Арк. 3. Чернетка.