Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 150 1928. – Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади на кафедрі дидактики та школознавства Бердянського педтехнікуму

Бердянський Педтехнікум оголошує конкурс на заміщення кафедри з дидактики та школознавства. В конкурсі брати участь можуть як професори, так і викладачі. Платня професора II-ї групи 145 карб. на місяць за 7 тижневих годин; викладача I-ї групи 125 карб. на місяць за 12 тижневих годин; крім штатного навантаження, можна взяти години поверх штату та години на підготовчій групі, які сплачуються окремо.

Особи, що бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати до правління педтехнікуму заяви, життєпис, список наукових праць та самі наукові праці (по можливості) на адресу: м. Бердянськ, на Маріупольщині, Педтехнікум, директорові.

Термін конкурсу 5-го листопаду 1928 року.

Згідно:

Секретар Жигула

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 362. Копія.