Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 167 1929, жовтня 10. – Витяг з протоколу засідання правління Бердянського педтехнікуму

[…] 2. Справа студ. Матвієвої. Інф. тов. Порада.

Ухвалили: Виключити з Пед. Технікуму як позбавлену виборчих прав.

3. Про ст. Придню. Заслухали протокол Н.-Петрівського КНС про батька Придні, який виключений із складу КНС за стосунки з куркулями свого села і релігійність і пропонування КНС виключити дочку Придні із складу студентів Пед. Технікуму.

Сеферовський. Вона ідеологічно невитримана.

Олексіїва. Придню треба виключити із Пед. Технікуму, бо вона має зв’язок із церквою. Батько ії зриває радянські компанії на селі.

Садова. Приєднується до думки про виключення, але характеристики Придні достатньо не знає. Вона нічим себе не виявила на громадській роботі.

Забарний. Оскільки батько її є прибічник кулаків на селі – виключити, тим більше, що і вона є тип ідеологічно невитриманий.

Одинець. Стверджує про ідеологічну невитриманість Придні.

Ухвалили: Передати справу про Придню на обговорення Профкому і з думкою Профкому розглянути на наступному засіданні Правління.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 93. – Арк. 10. Оригінал.