Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 170 1929. – Навчальний план шкільного відділу Бердянського педтехнікуму

Навчальний план. Шкільний Педтехнікум

Дисципліни Години на рік Разом за три роки
І к ІІ к ІІІ к.
Діямат - - 90 90
Політекономія - 60 30 90
Іст. кл. бор. 90 50 - 140
Нац. питання - - 30 30
Екон. географія 30 - - 30
Комдитрух 30 60 40 130
Література 30 30 80 140
Мова укр. і рос. 90 60 30 180
Чужа мова 60 20 - 80
Військ. підг. 30 30 60 120
360 310 360
Педологія 90 90 30 210
Педагогіка 30 120 120 270
Дидактика 30 90 170 290
Малювання 30 30 30 90
Співи 60 30 20 110
Фізкультура 90 90 60 240
Майстерні 60 60 20 140
Позашк. роб. 60 60 60 180
Антирел. вихов. - - 60 60
Гігієна 60 30 - 90
510 600 570
Теор. виробн. 90 90 60 240
Вир. педпр. 150 240 - 390
Фізика й хемія 120 60 30 210
Педпрактика - 240 630 870
Географія 60 - - 60
Природознавство 60 70 - 130
Математика 90 70 30 190
570 770 750
1440 1680 1680

Увага: розподіл 480 годин, що призначено на виробничу та педпрактику на 2 частину, взятий з таким розрахунком, аби на виробничу можна було витратити 40 роб. днів, на педагогічну – 34 дні.

Зав. навч. частиною Бердянського Педтехнікуму

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 93. – Арк. 84. Копія.