Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 299 1932, березня 26. – Список курсантів 4-місячних курсів при Бердянському педтехнікумі

Список

курсантів 4-х місячних підготовчих курсів до ВУІКО при Бердянському Педтехнікумі

Прізвище, ім’я та по батькові Якої парт. ячейки
1 Уманський Перше-Травневої
2 Кочкарев - // – // -
3 Твердохлебов - // – // -
4 Старчеусов - // – // -
5 Карпов - // – // -
6 Монахов - // – // -
7 Давденко - // – // -
8 Ковзіков - // – // -
9 Ейденко - // – // -
10 Ізвеков - // – // -
11 Поліщук - // – // -
12 Кравцов - // – // -
13 Гавриленко - // – // -
14 Карпова - // – // -
15 Кідалов - // – // -
16 Головіна - // – // -
17 Коморна - // – // -
18 Зарецкій - // – // -
19 Белоусенко - // – // -
20 Орлов - // – // -
21 Константопуло - // – // -
22 Крівохіжа Азовсько-Черноморського
23 Кочетков - // – // -
24 Аренд - // – // -
25 Кучеренко - // – // -
26 Жабкін - // – // -
27 Гришко - // – // -
28 Манулам - // – // -
29 Метус Кожевников
30 Коптев - // – // -
31 Головін - // – // -
32 Поліщук Він. Совхоз
33 Яненко - // – // -
34 Чернобай - // – // -
35 Кравченко ГПУ
36 Беліченко - // – // -
37 Сахно РайКолгоспілка
38 Шевердін Союз-Хліб
Іванов М. Птахоферма

Зав. курсами /Герасименко/

26 березня 1932 року

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 305. – Арк. 22. Копія.