Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 271 1930, листопада 6. – Відомості про соціальний стан студентів Бердянського педтехнікуму по курсах

Основні курси ВУЗів або Технікумів

Загальна кількість студентів Із них за соцстаном
Робіт-ники Бат-раки Неза-можні Члени ком. кол. Інш. Вчит. Служб.
Новий прийом (І-й курс)
Відділ Шкіл. 288 56 - 101 105 2 - 24
Відділ Дошк. 76 11 4 - 59 - - 2
І-й курс
Відділ Шкільн. 119 39 - 65 7 3 - 5
Відділ Дошк. 33 6 6 16 - 3 - 2
ІІ-й курс
Відділ Шкільн. 164 50 - 52 33 9 - 20
Відділ Дошк. 36 18 - 9 6 1 - 2
Всього: 716 180 10 243 210 18 - 55

Директор ПедТехнікуму /Гальчинський/

Ці відомості на студентів на 1/ХІ 30 р., які мусили бути за списками.

Секретар П-му [Підпис]

P.S. Зазначені відомості надіслані до НКО 6/ХІ 30 р.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 253. – Арк. 21. Копія.