Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 288 1932, січня 25. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму Г. Герасименка

Наказ

Директора Бердянського Педтехнікуму від 25/І 32 р.

§ 1.

В зв’язку з тим, що чимало студентів не повертають літератури, взятої в бібліотеці та кабінетах, і навіть зачитують, за неповернення літератури до кабінетів та бібліотеки брати коштовність літератури в 3-х кратному розмірі. Це довести до відому всього студентства та зав. кабінетами.

§ 2.

Вбиральницю Технікуму гром. Пилещенко за неявку на роботу звільнити з посади, а зарахувати на її місце на роботу з іспитом гр. Білову з 16 січня 1932 року.

§ 3.

Студентам Юхименко М., Сухоребровій М. та Гіренко С. затримати стипендію до повернення взятого майна на приватні квартирі. Студенту І курсу осін. наб. Шк. Д. Довгому Ф.Ф. продовжувати видавати стипендію.

Директор: [Підпис] /Герасименко/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 288. – Арк. 4. Оригінал.