Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 276 1930. – Відомості про соціальний стан студентів, які не прибули на початку 1930 – 1931 навчального року до Бердянського педагогічного технікуму

Розподіл за соцстаном студентів, що не прибули до Т-му з початку

навч. 1930/31 року

Ра-зом Се-ред. Бід-няк. Бат-рак. Ро-біт. Служб. Труд-інтел. Вих. д/буд. Інші
Вчаться по інш. Вишах 67 9 17 1 29 8 1 - 2
І-х осін. та І-х весн. 35 4 17 2 8 - 3 - 1
ІІ-х курсів 3 1 1 - 1 - - - -
ІІІ-х курсів 9 1 - - 3 2 - 1 2
Не верн. з практики 8 5 - - 1 2 - - -
Кинули (літуни) 4 1 1 1 - - - 1 -
Виключено 15 1 5 2 3 - - - Чужд. елемент – 4
Кинув – Сердюк (злякався трудн.) 1 - - - 1 - - - -
Переведені до інш. Т-мів 5 - 3 1 - 1 - - -
Разом: 147 22 44 5 48 13 4 2 9

Членів колгоспів із загальної кількості студ. – 569 – 248.

Певно: Секретар П-му [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 253. – Арк. 235. Копія.