Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 277 1931, липень. – Список студентів-випускників Бердянського педагогічного технікуму

Копія

Список

студентів-випускників Бердянського Педтехнікуму в липні 1931 р.

Прізвище Фах Партій-ність Родин. стан Чи працює зараз за фахом, де саме Дата закін-чення
1 Аверкієв Т. Учитель І-го кон-центру Працював на практиці 14 декад 1/VII 31 р.
2 Гордієвська А.
3 Кірілова
4 Ленівцева К.
5 Лук’янченко В.
6 Каценельсон Р. П/парт. Хлоп.
7 Коваленко Н.
8 Коненко О.
9 Маляревська К.
10 Манойленко Г.
11 Мигас К.
12 Милосердова Н.
13 Зюзь Д.П.
14 Скакун К.
15 Тинська С.
16 Хоменко Т.
17 Пархоменко Л.
18 Рибченко Л.
19 Коломієць Ф.
20 Файленбоген М.
21 Алієва Т.
22 Балабан М.
23 Біловол П.Г. Чл. ЛКСМ Женат
24 Бобир П.
25 Замазій Г.
26 Кесарицький
27 Князева І.
28 Корсунь П.
29 Кулик Вас.
30 Кулик Вол.
31 Солонський А.
32 Солонський М.
33 Солонський В.
34 Солонська О.
35 Матвієв М.
36 Озун Л.Д. //
37 Олексенко І.П.
38 Тацій Я.М.
39 Тимошенко Г.
40 Хара В.І.
41 Ціпер Г.О.
42 Шаблій М.М.
43 Родименко Е.Я.
44 Бабіч Н.Т. Дівч.
45 Білан Я.М. ЛКСМ Одруж.
46 Висоцька С.П. ні Дівч.
47 Вострікова Т.Г. ЛКСМ Дівч.
48 Дубовик Л.Т. ЛКСМ Дівч.
49 Екзархова С.Д. ні ’’
50 Зайцева М.Ф. ні ’’
51 Ізвекова Г.О. ні ’’
52 Кадькало К.К. ЛКСМ ’’
53 Кофанова Л.С. ні ’’
54 Коміч Т.Н. ні ’’
55 Коваль С.Д. ні
56 Криціна В.І. ні
57 Партачова В.Т. ні ’’
58 Стешенко Л.С. ні
59 Стовбун Л.Г. ні Хлоп.
60 Христофорова Л.Х. ні Дівч.
61 Цингарелі Н.Т. ні Дівч.
62 Чикіна Н.Х. ні ’’
63 Шелестова Т.А. ’’
64 Асланова Н.І.
65 Балабан Н.К.
66 Бородкіна Н.С.
67 Борлова М.М.
68 Білокос Д.З.
69 Іванова П.П.
70 Ігнатенко М.М.
71 […] [1]
72 Кусевич Н.А. ні
73 Кисла Н.П. Дівч.
74 Кирьякова Е.Г. ні Дівч.
75 Коваленко Л.С. Дівч.
76 Пашова О.В. Дівч.
77 Папу М.Н.
78 Найман С.М.
79 Ревуцький П.П. //
80 Педь В.А. КПбУ Хлоп.
81 Солодухіна О.К. Чл. ЛКСМу Одруж.
82 Чунах М.А. Чл. ЛКСМу Дівч.
83 Чубар С.А. Чл. ЛКСМу Дівч.
84 Сарбей Ф.В. Чл. ЛКСМу Хлоп.
85 Алферова Л.І. Чл. ЛКСМу Дівч.
86 Антипова Т.М. Дівч.
87 Бургарова М.Г. Чл. ЛКСМу Дівч.
88 Джантемірова М.Ю. ні Дівч.
89 Дмітріева Г.Л. Чл. ЛКСМу Дівч.
90 Забродська С.А. Чл. ЛКСМу Дівч.
91 Злобіна Н.П. Чл. ЛКСМу Дівч.
92 Іщенко А.А. Чл. ЛКСМу Дівч.
93 Канча К.С. ні Хлоп.
94 Квітанова Г.Я. Чл. ЛКСМу Дівч.
95 Кіріятов О.І. Чл. ЛКСМу Хлоп.
96 Копачов І.П. Чл. ЛКСМу Хлоп.
97 Кучугура П.Т. Хлоп.
98 Мельнікова Т.С. Дівч.
99 Ніколенко Г.М. ’’
100 Охрименко Г.М. ’’
101 Погуляєв А.З. Хлоп.
102 Путаненко В.Й. ’’
103 Рибальченко М.Ф. ’’
104 Селіванова М.Г.
105 Скрябіна Г.І. Дівч.
106 Таушан Е.Д. ’’
107 Топалова Е.Д. ’’
108 Хаджінова М.О. ’’
109 Чебурахіна Г.Я. ’’ Видано диплом
110 Юрьева П.А. ’’
111 Скринник П.Ф. ’’
112 Арцибашева Н.Г.
113 Біляк С.М.
114 Блохіна І.Д.
115 Берлізова А.Т.
116 Бугрієнко М.О. Чл. ЛКСМу Одруж.
117 Воронцова Л.Я. ні Дівч.
118 Вітер В.В. ні Хл.
119 Горбань М.С. ні Дівч.
120 Горбено М.П. ні ’’
121 Кулик Т.І.
122 Кучеренко Н.Ю. ЛКСМ Дівч. //
123 Ко[…] [2] О.Г. ЛКСМ Дівч.
124 Іванова Н.А. ЛКСМ Одруж.
125 Остапенко Н.Г. ні Дівч.
126 Оленець М.М. ЛКСМ Хл.
127 Лісняк А.П. ні Дівч.
128 Стешенко Г.Л. ЛКСМ Дівч.
129 Супруненко К.І. ЛКСМ ’’
130 Стоянівська Л.М. ні ’’
131 Стусь В.Ю. ні ’’
132 Тимченко В.О. ні ’’
133 Карпенко І.Г. ні Хлоп.
134 Кущева
135 Воронін
136 Домбровська

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 253. – Арк. 266 – 269. Копія.

Примітки

1. У тексті прізвище замальоване.

2. У тексті кілька літер не прочитані.