Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 294 1932, жовтня 1. – Витяг з відомостей Всеукраїнського перепису педперсоналу інститутів і технікумів

Всеукраїнський перепис педперсоналу

Інститутів і Технікумів на 1 жовтня 1932 року

Назва учбового закладу………………..Наркомат або урядництво…………………

Область Дніпропетровська, район…., місто Бердянськ

Вулиця Шмідта, будинок № 2, телефон……….

Розподіл педперсоналу за посадами:

Категорія педперсоналу Загальне число ставок на 1932-33 рік Кількість наявного педперсоналу на 1/Х 32 року Їм фактично використано ставок Додаткова потреба в педперсаналі на 1932-33 рік (кільк. осіб)
Професори
Доценти
Асистенти
Лаборанти
Викладачі 42,61 22 42,61
Разом 42,61 22 42,61

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 297. – Арк. 28. Копія.