Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 291 1932, лютого 10. – Витяг з наказу тимчасово виконуючого обов’язки директора Бердянського педтехнікуму Ю. Кара-Куркчі

Наказ № 13

Директора Бердянського Педтехнікуму [від] 10 лютого 1932 року

З 10-го лютого 1932 року починається навчання на Дошкільному відділі вечірнього Технікуму. 1 семестр триватиме 24 шестиденних тижні, з 10-го лютого до 7-го липня.

На цей період затверджую такий навчальний плян.

1 Історія клясової боротьби 90 годин Соболь
2 Історія техніки 30 годин Вакансія
3 Поточна політика 24 години Рилова
4 Робітна кімната 70 годин Кіріцев
5 Основи індустр. виробн. 20 годин Балах
6 Математика 36 годин Безпалов
7 Фізика 36 годин Одинець
8 Хемія 34 години Пархоменко
9 Укр. та російська мови 44 години Волинський
10 Чужоземна мова 16 годин Левицький
11 Фізкультура 16 годин Цецоха
12 Тональне мистецтво 20 годин Страшевський
13 Образотв. мистецтво 14 годин Балах
14 Марксо-Ленінська педагогіка 30 годин Сефировський
480 годин

Пропонується всім викладачам скласти робітничі пляни з доручених кожному дисциплін і подати їх на розгляд та затвердження циклових бригад не пізніше 15-го лютого 1932 року. […]

Т. В. О. Директора: [Підпис] /Кара-Куркчі/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 288. – Арк. 15. Оригінал.