Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 275 1931, квітня 20. – Відомості про рух студентів Бердянського педагогічного технікуму

Відомості

про рух студентів Бердянського Педтехнікуму на 20-е квітня 1931 року

На 1/І 31 р. в Технікумі за списками було студентів 716.

На 20/IV 31 р. в Технікумі за списками було студентів 569.

Примітка: Відсутність 147 студентів сьогодні в Технікумі пояснюю такими причинами:

1. Після осін. прийому в 1930 р. відсіялось:

З І-х осін. курсів (зовсім не прибуло) 32 студ.
З І-х весн. –’’– 3 студ.
З ІІ-х осін. –’’– 3 студ.
З ІІІ-х осін. –’’– 9 студ.
Разом: 47 студ.

2. Влаштувались по інших Технікумах та Інститутах 67 студ.

3. Не повернулись з практики 9 студ.

4. Виключено з Технікуму від 1/І 31 р. 15 студ.

5. Кинули Технікум своєвільно – літуни 4 студ.

6. Кинув Технікум студент ІІІ-го курсу (злякався труднощів) Сердюк 1 студ.

7. Переведено до інших Педтехнікумів за містом мешкання батьків 4 студ.

Примітка 2: Студентів виключено з Технікуму з таких причин:

а) як соціяльно чуждий елемент 6;

б) за антисемітизм 1;

в) за неодвідування 3.

Розподіл студентів за соцстаном за ост. 3 роки.

29/30 навч. рік 30/31 навч. рік
Курсів було 10 20
Студентів було 456 569 (без весн. добору)
З них робітників 139 148
селян 169 359
Селян, звіл. від податку 65 -
Трудінтелігенції 41 20
Службовців 39 33
Кустарів 3 3
Вихованців дит. будинків - 6

Певно: Секретар П-му [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 253. – Арк. 228. Копія.