Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 280 1931, березня 20. – Відомості про лекторів і співробітників Бердянського педагогічного технікуму

Склад

лектури та співробітників Бердянського Педтехнікуму на 20/ІІІ 31 р.

П.І.Б. Вік Освіта, що закінчив Пар-тій. Пед-стаж Соц. пох. до рево-люц. Фах, яку читає дисцип-ліну, скільки років працює в Т-мі
Щербін М.Я. 1905 Середня, політ. вищ. Чл. КП(б)У 5 р. Робітн. Діямат.
Зіньківський Кость Максим. 1873 Спец., зак. Інст. учител. п/п 39 р. Робітн. Математ.
Сеферовський Вс. Корнеев. 1884 Вищ., Хар. універс. п/п 21 р. Дидактика, З р.
Спаський К.О. 1889 Вищ., Моск. універс. п/п 18 р. Природн. дисц., з 29 р.
Олинець О.Ан. 1890 Вищ., Фіз. Мат. унів. п/п 17 р. Син сл. рел. кул. Фізика, матем., з 25 р. в Т-мі
Полулях Д.Ів. 1892 З друг. к. Сим. дириг. і-ту п/п 18 р. Син служ. Співи, з 24 р.
Снадкін М.І. 1900 Київськ. І.Н.С., 1930 р. п/п 11 р. Син служ. Фізика та Осн. інд. вир., від 1/ІХ 30 р.
Кара-Куркчі Ю. Ілліч 1899 2 кур. Харк. технолог. інст. п/п 10 р. Математ., з 1929 р.
Соболь Вас. Григ. 1886 Учит. семін., незак. вищ. п/п 22 Дидактика, з 1/ІХ 30 р.
Остапенко Сем. Васил. 1905 Незак. вищ., Ін. Ф. К. Лен. Чл. ВКП(б) 5 р. Робітн. Іст. кл. бор., від 1/ІХ 30 р.
Безпалий Лук. Пименов. 1885 Вищ., Київ. учит. інст. п/п 20 р. Керівн. педпр., від 1/ІІ 30 р.
Безпала С.П. 1890 Вищ., фіз. мат. Київ. п/п 12 р. Дочка сл. рел. кул. Математик., з 1930 р.
Пархоменко Ів. Артем. 1885 Вищ., Харк. унів. п/п 17 р. Хемію, з 1930 р.
Шейкін Вс. Вас. 1890 Моск. унів., фіз. мат. ф., природ. від. п/п 14 р. Природозн., з 1923 р.
Волинський М.К. 1890 Харк. унів. п/п 13 р. Укр. мову та літер., з 29 р.
Клішов Ф.Фед. 1901 Харк. с.г. інст. п/п 2 р. Осн. с/г з 1/ІХ 30 р. //
Пашенко Мак. Михайл. 1903 Вищ., Хар. інст. пол. ос. п/п Зав. навч. ч. та викл. пол. ек., від 12/ІІ 31 р.
Рославлев М.Григ. 1889 Вищ., Іст. філ. ін. п/п 16 р. Педологія, з 1/ІХ 30 р.
Хоминська Ол.Дмит. 1907 Б. Пт. Канд. КП(б)У 2 р. КДР, від 8/ХІІ 30 р.
Цецохо Євг. Іван. 1896 ВШФО п/п 13 р. Військ. сл. Фізкульт., з 1/І 30 р.
Наймер М.А. 1900 Хар. мед. інстит. п/п 7 р. Педологія
Молдавський П.М. 1879 Ніженськ. філ. інст. п/п 26 р. Педагогіка, з 1/ІХ 30 р.
Бучинський О.К. 1894 Вища, Лінгв. літ. від. ІНО п/п 12 р. Служб. Укр. мова і літ., з 15/ІХ 30 р.
Едігер Ел.П. 1889 Вищ. мовна п/п 18 Дочка вчит. Нім. мову
Дворніков Еф. Григор. 1891 Воєн. школу п/п Військ. підг., з 1/ІХ 30 р.
Фрейдекер Ів.Іванов. 1885 Вища, Мед. інст. п/п 21 р. Служб. Військ. сан., з 1929 р.
Балах Віт. Іван. 1880 Вища, Ак. мист., Київ. п/п 27 р. Образ. мист., з 1928 р.
Гордус Вас. Ілар. 1903 Військ. п/п Стріл. справа
Поляков Л.С. 1887 Низча п/п 25 р. Служб. Інстр. у майст.
Ванін Керівн. в тесл. майстерні
Гойфман Мир. Марк. Вища Соц. гігієн., з 6/ІІІ 31 р.
Яцук М.П. 1898 Вищ. п/п Служб.

Співробітники

Бродська О.Ю. 1902 Середн. п/п 5 р. Дочка селян. Бібліотек, від 20/ІІ 30 р.
Пахно О.Я. 1895 Середн. п/п З 1916 педстаж Дочка вчит. Пом. бібліот., з 1/Х 30 р.
Нельга А.М. 1905 Нез. сер. п/п 9 р. Д. служб. Бухгалтер, з 7/ХІІ 30 р.
Авербах Р.М. 1905 Нез. сер. п/п 8 р. Д. служб. Секретар, від 19/ІХ 30 р.
Браславський 1877 Самоосвіта п/п 40 р. Служ. Завгосп., від 25/ХІІ 31 р.
Кліменко Т.П. 1910 За 7 р. п/п 5 м. Д. служб. Друкарщ., від 17/Х 30 р.
Іванющенко У.Еф. 1876 Малопис. п/п 46 р. Д. селян. Прибирал., від 1/Х 30 р.
Іванющенко З.С. 1868 Самоосв. п/п 47 р. Син сел. служб. Служник, 30 р.
Бондар М.К. 1897 Малопис. п/п 18 р. Робітн. Кур’єр-приб., з 22 р.
Царькова 1893 Нижча п/п 6 р. Прибир., від 12/ІХ 30 р.
Кублуновська М.Ан. 1910 п/п Рахівн.-діл., від 22/ІІ 31 р.
Козловський Опалювач гурт.

Директор Педтехнікуму

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 259. – Арк. 5 – 7. Копія.