Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 273 1931. – Матеріали щодо пропускної спроможності Бердянського педтехнікуму

Матеріяли щодо пропускної здатності Бердянського Педтехнікуму

При наявності 16 приміщень-лябораторій та безперервної п’ятиденки одноразово може працювати 20 груп на одну зміну, а на дві зміни 40 гр. на теоретичній роботі.

За вересень 1931 року, після літнього випуску студентів 3-х курсів шкільн. та дошкільн. від., Педтехнікум матиме таку кількість студентів та груп (по стану на 1/V 31 р.).

Шкільний відділ

І-х курсів весн. прийому 1931 р. 3 гр. 131 студ.
ІІ-х курсів весн. прийому 1930 р. 4 гр. 122 студ.
ІІ-х курсів осін. прийому 1930 р. 2 гр. 61 студ.
ІІ-х курсів осін. прийому 4 гр. 117 студ.
Разом: 13 груп 431 студ.
Дошкільний відділ ІІ-х курсів осін. прийому 2 групи 59 студ.
ІІ-х курсів осін. прийому 1 група 37 студ.
Разом: 3 групи 96 студ.

А всього 16 груп, 527 студентів.

Курси зазначені після переводу їх на старші.

Кількість студентів по стану на 1/V 1931 р.

Крім випускних курсів цього року ІІІ шк. від. 6 груп 139 студ.
ІІІ дошк. від. 1 група 34 студ.
Разом: 173 студента, яких буде випущено в липні 1931 року.

Всього студентів 700.

І. Із 6 груп студ. ІІ-го курсу шкільного відділу можна утворити 3 бригади по 2 групи в кожній для чергування на теоретичн. та практичній роботі, причому весь рік 2 групи буде на педпрактиці, а 4 групи на теоретичній (поскільки ІІ-й курс має на рік 20 декад теоретич. роботи та 10 декад практичн.).

ІІ. 4 групи ІІІ-го курсу розбити на 2 бригади по 2 групи у кожній, із яких увесь рік 2 групи буде на педпрактиці та 2 групи на теоретичній роботі, чергуючись між собою бригадами.

ІІІ. 2 групи ІІ-го курсу дошкільн. відділу розбити на 2 бригади по 1 групі в кожній, причому весь рік по черзі 1 група буде на педпрактиці та 1 група на теоретичн. роботі.

ІV. Студ. ІІІ-го курсу дошкільн. відділу серед нвчального року відбувають короткотермінову практику (3 декади), а решту практики сконцентрувати на кінець року (травень – серпень) для роботи як організаторів дошкільної справи.

V. За таким проектом розподілу навчального року для наявних курсів Педтехнікуму весь рік перебуватиме на педагогічній практиці позмінно 5 груп, що дасть змогу збільшити пропускну здатність Педтехнікуму ще на 5 груп.

VІ. При наявності в Педтехнікумі достатньої кількості студентів І-го курсу, у яких значна кількість часу припадає на агроіндустр. практику, та враховуючи (орієнтовно) пропускну здатність підприємств м. Бердянського, для студентів-практикантів Педтехнікуму можна організувати безперервну агроіндустріяльну практику, причому одноразово можуть відбувати цю практику 3 групи, із яких 1 група безперервно (по черзі) працюватиме на Озівсько-Чорноморському заводі – це збільшить пропускну здатність Педтехнікуму ще на 3 групи. //

VІІ. Таким чином, за цим розрахуванням загальну пропускну здатність Педтехнікуму можна орієнтовно встановити на 48 груп по 30 осіб (середньому) в кожній, а всього на 1440 студентів.

VІІІ. Із цієї кількості наявне число студентів на 1 вересня 527 ос., решта 913 осіб може бути прийнята до Технікуму, причому враховуючи неперервність навчального року та відсутність на майбутній рік весняного випуску (за відсутністью випускного курсу весняного прийому) цю кількість для прийому орієнтовно треба розподілити так:

Осінній прийом 1931 року

Шкільний відділ: 15 груп – 450 осіб.

Дошкільний відділ: 6 груп – 180 осіб.

Весняний прийом

Шкільний відділ: 3 групи – 90 осіб.

Дошкільний відділ: 2 групи – 60 осіб.

2 групи вечірн. робітн. Педтехнікуму – 60 осіб.

2 групи вечірні для підготовки батраків та робітників до Педтехнікуму – […] [287] особи, а всього за 2 прийоми – 913 осіб.

IX. Наявне устаткування Педтехнікуму меблею недостатнє навіть для наявної кількості студентів (700 осіб), а тому потрібне обладнання додатковою меблею в кількості:

1. Столів 100 шт.
2. Табуретів 600 шт.
3. Шаф для приладь та літератури 40 шт.
4. Таблиць 10 шт.

X. Бібліотека Педтехнікуму нормально може забезпечити зараз роботу не більше 400 – 500 студентів, причому з спец. дисциплін одночасно може […] [288]

Наявна кількість літератури Педтехнікуму така: 1 Учбово-підручна література 4000 примірн.
2 Учбово-допоміжна літ-ра 3500 примірн.
3 Художня літ-ра 2500 примірн.

XІ. Устаткування кабінетів зараз теж недостатнє.

Кількість приладдя та вартість кожного кабінету така:

[Кабінети] Примірників приладдя Вартість, карб.
1 Фізкабінет 705 12964
2 Хемкабінет 421
3 Кабінет Соцвиху із всіма відділ. 233
4 Математичний каб. 52 310
5 Тональ. мист. 46 868
6 Образотв. мистец. 320
7 Фізкультурний каб. 68 428
8 Військовий каб. 118 1124 крб. 19 к.
9 Суспільнознавч. з двома відділами: історичний та економічний 25
10 Природничий з відділами: географ., природничим та с/господ. виробн. 616 1890 крб. 19 к.

Про кількість устаткування та обладнання кабінетів для забезпечення нормальної роботи потрібно збільшити втричі. //

XІІ. Педтехнікум зараз має 2 майстерні: теслярну та палітурно-картонажну. Устаткування майстерень зовсім недостатнє. Одноразово може нормально працювати в кожній не більше 15 осіб.

Потрібно устаткувати такі майстерні:

Теслярну на 30 осіб.

Слюсарно-ковальську на 30 осіб.

Палітурно-картонажну на 30 осіб.

XІІІ. Гуртожитків Педтехнікум має недостатню кількість.

1 приміщення (при клюбі Водместран) на 40 осіб.

1 приміщення (бувш. крамн. Міськ. Робкопу) на 130 осіб.

1 приміщення (вул. Дзержинського № 16) на 100 осіб.

1 приміщення (вул. Дзержинського № 36) на 100 осіб.

Всього приміщень на 370 осіб.

В зв’язку з тим, що останній рік характеризується колосальним ростом % селянсько-колгоспної частини студентства, яке повністю мусить бути забезпечено гуртожитками та значною кількістю стипендіями, потрібно забезпечити гуртожитками не менш 80 % передбаченої кількості студентів (тобто 80 % від 1440, а саме 1152 студ.), що дає потребу в додаткових приміщеннях, крім наявних на 782 особи, та потребу збільшити % забезпечення студентів стипендіями.

XIV. При такому збільшенні контингенту студентів потрібно поповнити лекторський склад головним чином по циклу соціяльно-економічних дисциплін та педдисциплін на дошкільному відділі.

Орієнтовно потрібно додатково таку кількість лекторів:

1 Природознавчі 2
2 Соціяльно-економічн. д. 3
3 Основ індустр. виробн. 1
4 Мовознавців 2
Разом: 10 осіб

Директор Педтехнікуму /Герасименко/

Зав. навч. част. /Кара-Куркчі/

Секретар /Авербах/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 253. – Арк. 206 – 208. Копія.

Примітки

287. У тексті цифра не прочитана.

288. У тексті одна строка не прочитана.