Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 284 1932, вересень. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Бердянському КК РСІ

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят Освіти

Бердянський

Педагогічний Технікум

[…] [295] ХІІ 1932 р.

Ч.

м. Бердянськ

До Бердянського КК РСІ

Бердянський Педтехнікум має в своєму розпорядженні 5 студентських гуртожитків та учбове приміщення Технікуму. Всього 6 будинків, які в цьому році потребують ремонту, а саме: ремонт печей, побілка всіх будинків, ремонт дахів та інше.

На зазначений ремонт відкрив кредит. Для зазначеного ремонту необхідний будівельний матеріял згідно списка.

Бердянський Педтехнікум звертався до деяких місцевих організацій, а саме: Міську Раду, Добробут та інші організації з проханням відпустити матеріяли, але було відмовлено.

Отже, Педтехнікум просе всіх вжити заходів по придбанню будівельного матеріялу, тому що навчальний рік наближається, а ремонт будинків не проводиться за відсутністю матеріялів, для чого дати розпорядження відповідним організаціям, аби вони забезпечили Педтехнікум будівельним матеріялом.

Пом. Директора: /Хоминська/

Секретар: [Підпис] /Якимець/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 286. – Арк. 75. Копія.

Примітки

295. У тексті дата не прочитана.