Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 286 1932, жовтня 13. – Акт про знищення старої круглої печатки Бердянського педтехнікуму

Акт

1932 р. жовтня 13 дня в присутності Директора Інституту та Педтехнікуму т. Дементієнко, пом. Директора т. Кара-Куркчі, завгоспа т. Заікіна та секретаря Педтехнікуму т. Якимець цього числа склали акта в тім, що стара печать Педтехнікуму кругла мастична з Державним гербом знищена.

Директор: /Дементієнко/

Пом. Директора: [Підпис] /Кара-Куркчі/

Завгосп: /Заікін/

Секретар: /Якимець/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 286. – Арк. 188. Копія.