Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 295 1932, серпня 22. – Протокол засідання Комісії в справі визначення сталих посадових окладів для адміністративно-технічного персоналу Бердянського педтехнікуму

Протокол

засідання Комісії в справі визначення сталих посадових окладів для адмін. тех. персоналу Бердянського Педтехнікуму виходячи з ухвал Н.К.П. УСРР від 11 червня 1932 року. Інд. 1301

Засідання відбулося 22 серпня 1932 року.

Ухвалили:

Затвердити нижчеподані сталі посадові оклади адмін. тех. персоналу Педтехнікуму:

Назва посади Нові оклади в карбов.
1 Директор Технікуму 200 крб.
2 Пом. Директора 170
3 Завід. шкільн. відділом 150
4 Завід. дошкільним відділом 125
5 Голова бюро практики та керівник педпрактики 140
6 Керівник майстерні 140
7 Керівник індустр. практики 70
8 Керівник агропрактики 70
9 Військ. підготовки 140
10 Секретар Т-му 180
11 Секретар студбюро 110
12 Кореспондент 85
13 Друкарниця 95
14 Бухгалтер 180
15 Рахівник 100
16 Бібліотекар 120
17 Пом. бібліотекаря 100
18 Препараторів 2 60
19 Завгосп 140
– \ – \ – скарбник 50
20 Убиральниць 1 55
21 - \ – \ – 5 45

Технікуму терміново виплатити різницю між старими та вищезазначеними новими окладами починаючи з 1-го квітня 32 р.

Т. В. О. Директора: /Кара-Куркчі/

Голова М. К. сп. «Робос»: /Соболь/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 299. – Арк. 1. Копія.