Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 272 1930. – Угода про соціалістичне змагання між Бердянським педагогічним технікумом і Азово-Чорноморським заводом

Угода

на соціялістичне змагання Озівсько-Чорноморського заводу [я15] та Бердянського педагогічного технікуму на 1931 рік

І. Труддисципліна.

1. Викладачеві: прогулів 0 %, спізнень 0 %.

2. Студентам: прогулів 0 %, спізнень 0 %.

3. Виконання завдань цілком вчасно за дорученням 95 %.

4. Виконання пляну роботи 200 %.

5. Створенням ударних бригад охопити 75 % ударництвом як студентства, так і лектури.

6. За рахунок підвищення продуктивності праці поглибити знання матеріялу.

ІІ. Боротьба з відсівом і літунами.

1. Добитись, аби відсів був максимум 5 %.

2. Виявити літунів і загострювати суспільну думку.

ІІІ. Активація методроботи.

1. Відсоток лабораторних робот та конференцій довести до 75 %.

2. Відсоток лекцій довести до 25 % всього часу.

3. Забезпечення літературою та приладдям не менш як на 50 % щодо кількості студентів.

ІV. Ліквідація академзаборгованості.

1. З 10/ХІ 31 р. ліквідувати цілком академзаборгованість за минулий рік.

2. Припускати максимальну заборгованість періодах не більше 15 % студенту і ту ліквідувати протягом м-ця від закінчення робот періоду.

3. Створити групи громадського буксиру для допомоги невстигненим по 10 студентів.

4. Викладовці для допомоги невстигаємим дають 5 % всіх годин своїх дисциплін у порядку громадської роботи.

5. Відсоток другорічництва довести до 0 %.

V. Для вивчення вирішень партз’їздів створити.

1. Утворити групу діялектичного матеріялізму із викладовців і студентів 50 осіб.

2. Просякнути дисципліни витриманою Маркс.-Ленінськ. ідеолог.

3. Збільшити % читання політлітератури в бібліотеці до 20 %.

4. Передплатити газети, викладовці 100 %, студенти 100 %; журнали: викладовці 100 %, студенти 20 %.

VІ. Громадська робота.

1. Для масового підвищення кваліфікації вчительства виділити методистів.

2. Для робочих клюбів, доповіді в 40 читок 50, вист. в 3.

3. Для заводів: доповідів 40, читок 30. //

4. Для села: доповідів 100, вистав 3.

5. Організувати в селі 30 гуртків.

6. Виділити 20 піонерватажків, які повинні дати по 150 год. праці в базах та загонах.

7. Провести 20 доповідів про загальнообов’язкове навчання.

8. Навчити 500 не- і малописьменних.

9. Дати для організації вечірньо-робітн. університету викладовців 5 осіб.

10. Дати 4-х викладовців та зав. курсами політехнізації вчителів.

11. Провести силами Педтехнікуму семінар для мобілізованих на лікнепроботу.

VІІ. Політехнізація.

1. Для популяризації виділити 20 доповідачів.

2. Розробити стандарти, положення й норми навантаження.

3. Організувати семінар політехнізації для викладовців і студентів.

4. Вжити всіх заходів до встановлення органічного зв’язку з Озівсько-Чорноморським заводом.

5. Для робітників заводу провести не менше 10-ти доповідів.

6. Виділити 6 осіб для праці на селі (семінар політехнізації з лекторів).

VІІІ. Роботу стінгазети поставити на належну височину.

ІХ. Організувати при Технікумі гурток по вивченню профруху до 50 осіб.

Х. Добитись 100 % охоплення студентів гуртками. Кожний студент повинен брати участь не менш як у 2-х гуртках.

ХІ. Кожний студент повинен приймати участь не менш як у 3-х добровільних товариствах.

ХІІ. Всім студентам підписатись на позику «5 за 4 р.» не менш за стипендію кожного, а викладачам не менш як половина міс. зар.

ХІІІ. Студентам, що від’їзжають на село, організувати пости Більшовицької Зірки.

ХІV. Стипендію одержувати через ощадкасу.

ХV. Приймати участь в кампаніях.

ХVІ. 100 % виконання правил внутрішнього розпорядку.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 253. – Арк. 162 – 163. Копія.

Примітки

я15 Згідно з виданням «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928), завод був заснований 1883 р.

«До війни мав він 3 цехи й виробляв металообробні верстати, руховики внутрішнього згорання, врубові машини та помпи до гідравлічних пресів великої сили. Під час імперіялістичної війни завод випускав хемічні набої, мав 1000 робітників, а устаткування його розцінювалося в 2 мільйони крб. Зараз, після постанови ВРНГ УСРР, завод готується до виробу врубових машин та частин для них для Донвугілля, що й дав заводові замовлення на 1.300.000 карб. (с. 13).