Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 270 1931. – Звіт про виконання соцугоди студентами Бердянського педагогічного технікуму

Виконання обов’язків (соцугоди) студентами Педтехнікуму

Пропуски студентів без поважних причин.

І-й період, від І/ІХ по Х/ХІ 1930 року – 2,4 %.

Початок ІІ-го періоду, від Х/ХІ по І/І 1931 р. – 0,9 %.

Спізнень.

І-й період, від І/ІХ по Х/ХІ 1930 року – 0,6 %.

Початок другого періоду, від Х/ХІ по І/І 1931 р. – 0,2 %.

Ударництво.

Охоплено 100 % всього студентства.

Ліквідація неписемності.

Ліквідується неписемність – 262 осіб.

Політехнізація.

На І/І 31 р. при Технікумі улаштована майстерня. З І/І 31 р. студентами буде відбуватися індустрійний практикум на заводі протягом 2 ½ місяців.

Позика.

Виконано 85,9 %.

Кооперування.

Виконано на 93,7 %.

Література.

Газети: Жовтень – 682 прим. – 118,8 %; Листопад – 695 прим. – 121 %; Грудень – 551 прим. – 123,2 %; Січень – 750 прим. – 167,9 %.

Журнали: Жовтень – 22 прим. – 4 %; Листопад – 23 прим. – 4 %; Грудень – 37 прим. – 8,2 %; Січень – 172 прим. – 38,4 %. (Середнє на кожен місяць 13,7 %).

Добровільні т-ва:

СВБ – 356 членів – 77,4 %; МОДР – 230 чл. – 51,4 %; ГНП 250 чл. – 55,9 %; ОСО – 340 чл. – 76 %.

На І/І 31 р. по всім курсам утворені бригади сильних академічно по допомозі слабим. (Списки знаходяться в штабі соцзмагання).

Загальна соцугода доведена до кожної ланки на курсі. Ланки між собою почали змагання. (На І/І 31 р. всі соцугоди в штабі). //

Участь в запровадженні загально-обов’язкового навчання.

По переписці не- і малописемних працювало 155 осіб.

На село виділено 7 бригад по 5-ти осіб, які були 3 дні.

Громадська робота.

Праця у винрадгоспі в дні відпочинку, що складає 550 трудоднів.

Огородтрест. 2 дні 300 студентів працювали.

Хлібозаготовка. Працювали 36 студентів і також працювали на разгрузці.

Працювали 4 бригади ім. «Більшовицької Зірки» по перевірці підготовки Райорганізації до весняної засівкомпанії.

Дві бригади студентів та лекторів працювали по компанії перевиборів Рад на околицях міста.

Що зроблено до перевиборів Рад.

1. Працювала бригада для проробки інструкції до перевиборів Рад при Профспілках.

2. Організовано бригаду для постійної роботи в Сельбуді.

3. [З] студентів дошкільного відділу працюватиме бригада няньок.

4. При школі ім. Франка під час перевиборів буде організовано кімнату, де буде зібрано дітей і обслуговано студентами.

5. Через РК «РОБОС» було надіслано одного студента на село для роботи в компанії перевиборів Рад.

6. Дитсадок на час перевиборів об’явив себе ударним по обслуговуванню дітей.

7. Переведено облік виборців.

Штаб Соцзмагання

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 253. – Арк. 15 – 16. Копія.