Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 290 1932, лютого 8. – Наказ помічника директора Бердянського педтехнікуму Ю. Кара-Куркчі

Наказ ч. 12

Директора Бердянського Педтехнікуму від 8 лютого 1932 року

§ 1.

Приймаючи до уваги додаткові відомості за студента Бахмацького та Лепко, які організували групу проти хлібозаготівлі в селі Успенівка, 1) відміняю свій наказ від 20 січня ц. р. ч 3. § 2 про поновлення студента Бахмацького в правах студента, 2) виключаю студента Лепко з Педтехнікуму.

§ 2.

Громадян Арабаджі М.М., Кальбот Л.Г., Лапкіна К.П. та Федоренко Ф.Ф., Видря П.Х., Залозний С.С. та Мізін М.Я. зарахувати на вечірній дошкільний відділ Технікуму. Підстава – резолюція директора.

Пом. Директора: [Підпис] /Кара-Куркчі/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 288. – Арк. 14. Оригінал.