Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 281 1931. – Проект резолюції президії РВК на доповідь «Виконання профінплану Бердянського педагогічного технікуму»

Проект резолюції

на доповідь «Виконання профінпляну Бердянського Педагогічного Технікуму»

1. Президія РВК констатує незадовільний склад студентства по соц. стану. Робітників та їх дітей на кінець учбового року було 137 осіб, або 21 %. Зовсім незадовільний соціяльний склад нового набору, робітнича частина складає лише… %. Такий стан з набором основних соцгруп є наслідок недостатньої уваги з боку Райпрофради, окремих профспілок, місцевих організацій та ВНО.

2. Хоч Педагогічний Технікум і проводив велику роботу щодо очистки чуждого елементу, але мало було розгорнуто масової роботи поза Педтехнікумом, мало втягнута преса в цю справу.

3. Президія РВК відмічає безвідповідальне ставлення до забезпечення студентства житлом та харчуванням з боку М/Ради, Промхарчу та Райколгоспспілки; гуртожитки зменшено на 55 осіб, харчування не поліпшено, навіть погіршало, що виявлено комісією по обстеженню і складено відповідального акта.

Надалі потрібно зробити слідуюче:

1. Адміністрації Педтехнікуму, НВО, профспілковим організаціям розгорнути відповідну масову роботу щодо поліпшення соцскладу наступного прийому до Технікуму.

Прийняти заяву директора Технікуму до відому, що професійна організація Педтехнікуму зобов’язується безкоштовно підготовити групу в 40 осіб робітників та батраків, видати лише їм стипендію ВНО належну суму, що за кошторисом на утримання одної групи. Відпустити на стипендію і організувати групу до Педтехнікуму.

2. Продовжуючи й надалі боротьбу з чуждим елементом, адмістрації Педтехнікуму й газеті «Більшовицька Зірка» ширше розгорнути масову роботу навколо цього питання. //

С/радам на місцях перевірити, куди пішли куркульські діти на учобу, і негайно повідомити ту або іншу учбову установу з відповідною характеристикою.

3. Президія РВК пропонує М/Раді забезпечити Педтехнікум гуртожитком (повернути гуртожиток на 55 осіб, відремонтувати ті гуртожитки, що дані не відремонтовані на кошти тих організацій, для яких забраний гуртожиток), забезпечити Педтехнікум та лектуру в першу чергу паливом та житлом (потрібно забезпечити 4-х лекторів) – це дасть можливість працювати над підготовкою педкадрів і перепідготовкою названих педкадрів.

4. Президія РВК пропонує Грохарчу поліпшити харчування, а Райколгоспспілці організувати харчові стипендії, не менш як 30 стипендій. Із сум районового бюджету утворити 20 харчових стипендій.

5. Адміністріції Педтехнікуму звернути [увагу] на організацію побуту студентства (санітарно-гігієнічний стан, колективізація побуту).

6. Враховуючи те, що Бердянський Педагогічний Технікум міститься в смузі суцільної колективізації, прагнення робітничо-колгоспно-бідняцької маси до учоби, підняти клопотання перед Урядом про збільшення % забезпечення стипендіями до 80 %.

7. Поставити питання перед НКО, що та сума коштів на капітальний ремонт, що НКО відпускає, зовсім не задовільна для ремонту гуртожитків. Адміністрації Технікуму негайно опрацювати додаткову сміту і надіслати до НКО.

8. Запропонувати Першотравневому й Азовсько-Чорноморському заводу на підставі постанови ЦК ВКП(б) про початкову та середню школу скласти угоду на переведення індустрійної практики студентів Педтехнікуму та вчителів Бердянського району.

9. Недовиконання учбового пляну відбивається на якості підготовки кадрів, а тому президія пропонує адміністрації Технікуму ні в якому разі не допускати надалі цього.

10. Перепідготовка вчительських кадрів до цього часу ще не набрала // масового і якісного характеру; ВНО та Педтехнікуму розгорнути цю роботу, відпустив мінімальну суму на роботу кабінетів, придбання літератури та живий методичний зв’язок з кущовими об’єднаннями та окремими політехнічними школами.

11. Надаючи великої ваги педольогічній роботі в реконструктивну добу, президія РВК пропонує ВНО та Педтехнікуму організувати педольогічний районовий кабінет, асигнував на рік 10000 карб. з економії по зарплатні студентів-практикантів за літні місяці.

12. Президія РВК відмічає участь Педтехнікуму в громадському житті району, але разом з тим ставить питання перед Педтехнікумом про ув’язку теоретичного навчання з громадсько-корисною роботою.

13. РКІ через декаду перевірити виконання цієї постанови і повідомити президію РВК.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 259. – Арк. 60 – 61. Копія.