Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 285 1932, жовтня 5. – Розпорядження помічника директора Бердянського педтехнікуму Ю. Кара-Куркчі

До всіх студентів та лекторів Педтехнікуму

На підставі наказу директора від 2/Х ц. р. від 7 жовтня встановлюється такий регламент академ. роботи в Технікумі:

1 лекція Від 8 год. до 8 год. 50 хв.
2 лекція Від 9 год. до 9 год. 50 хв.
3 лекція Від 10 год. до 10 год. 50 хв.
4 лекція Від 11 год. до 11 год. 50 хв.
5 лекція Від 12 год. 10 хв. до 13 год.
6 лекція Від 13 год. 10 хв. до 14 год.

Вечірній відділ

1 лекція Від 6 год. до 6 год. 45 хв.
2 лекція Від 6 год. 50 хв. до 7 год. 35 хв.
3 лекція Від 7 год. 40 хв. до 8 год. 25 хв.
4 лекція Від 8 год. 30 хв. до 9 год. 15 хв.
5 лекція Від 9 год. 20 хв. до 10 год. 05 хв.

Пом. Директора: [Підпис] /Кара-Куркчі/

5 жовтня 1932 року

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 286. – Арк. 176. Копія.