Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 323 1927, червня 29. – Тимчасове посвідчення стажера С. Поради

Копія

Підлягає обміну на постійне свідоцтво

після проходження річного стажу

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят Освіти

Бердянський

Педагогічний Технікум

29/VI 1927 року

Ч. 625

м. Бердянськ

Тимчасове посвідчення

Видано це посвідчення Бердянським Педагогічним Технікумом гр. Пораді Семену Семеновичу, що народився в 1907 році, в тому, що він дійсно з … року по … р. прослухав курс Бердянського Педтехнікуму і виконав доладно всі вимоги встановленого пляну, а також кандидатську працю на тему «Навчання грамоти за методою цілих слів».

На підставі кодексу законів про Народню Освіту У.С.Р.Р. гром. Порада С.С. допускається до проходження обов’язкового практичного річного стажу по своєму фахові.

Управитель Бердянського Педагогічного Технікума /Порада/

Зав. навчальною частиною

Секретар /Бугай/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 1290. – Арк. 8. Копія.

24. Тимчасове посвідчення стажера С.…

24. Тимчасове посвідчення стажера С. Поради. 29 червня 1927 р.