Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 305 1933, березня 31. – Відношення Бердянського інституту соціального виховання сектору кадрів Народного комісаріату освіти

Бердянський

Інститут

Соціяльного Виховання

Педтехн.

31/ІІІ 1933 р.

Індекс 189/1

Бердянське, Дніпропетр. обл.

До НКО, сектору кадрів

На лист від 5 березня 33 року, № 124.

У відповідь на запитання Сектору Кадрів НКО, чи відомий Педтехнікуму факт, що один із студентів нашого Педтехнікуму, відбуваючи педпрактику, бив дітей ключем, Педтехнікум повідомляє: до одержання запитання НКО Педтехнікум не мав жодних відомостей про вживання ким небудь з наших студентів неприпустимих засобів педвпливу, хоч мав у своєму розпорядженні звіти студентів про відбування педпрактики, характеристики їх роботи від завів шкіл і перевів конференцію студентів, що повернулися з педпрактики, під час якої (конференції) зроблено було особливий наголос на застосування засобів педвпливу на дітей.

Після розпитування окремих студентів, чи не відомий їм такий факт, Педтехнікум виявив таке: студент ІІІ-го семестру (2-го курсу) Самар’ян Володимир, що відбував педпрактику в Ново-Григор’ївській політехнічній школі ч. 3 Генічівського р-ну, обвинувачувався разом із усім колективом цієї школи у вживанні неприпустимих засобів педвпливу, причому спеціяльна комісія в складі представників від РВНО та райкому Робос, перевівши обстеження роботи цієї школи, ствердила цей факт і навіть зробила відповідні оргвисновки, але залишила всіх робітників на місці, в тім числі і студента Самар’яна.

За словами самого студента Самар’яна, педколектив Ново-Григор’ївської 4-х річки дійсно вживав неприпустимих засобів педвпливу на дітей, вчителі били дітей, вигоняли за двері з кляси, штовхали і викидали дітей тощо.

За їх прикладом і він сам дозволяв собі, за його словами, «грубе» повадження з дітьми, але не бив нікого.

Після зауваження комісії про неприпустимість подібного поводження з дітьми студент Самар’ян працював у тій школі ще днів з 10, після чого, в кінці листопада, бачучи, що він у цій школі не набуде певних практичних навиків по організації і переведенню педпроцесу, подав заяву до РВНО про переведення його до іншої школи, одержав згоду і від’їхав до Бердянського району, де й закінчив педпрактику в хуторі Азов Ново-Павлівської С-ради.

Копія згоди РВНО додається.

Педтехнікум вважає потрібним висловити своє здивування, що Генічеський РВНО своєчасно не надіслав жодного повідомлення про такий засіб педвпливу на учнів, чому, довідавшись про це від студентів, Педтехнікум запросив Генічеський РВНО надіслати на адресу Технікуму копію акту обслідування школи і докладну характеристику роботи й поведінки студента Самар’яна, але відповіді не одержав і досі.

Факт брутального поводження студента Самар’яна з дітьми обговорений на зборах студентів 2-го курсу, засудженій, а самому студенту Самар’яну винесена догана; по одержанні від Генічеського РВНО копії акту обслідування Ново-Григор’ївської школи і характеристики студента Самар’яна питання про неприпустимість подібних засобів впливу буде поставлене на обговорення загальних зборів усього студентського колективу.

Т. В. О. директора /Кара-Куркчі/

Голова бюро педпрактики /Сеферовський/

Секретар /Головашова/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 331. – Арк. 23. Копія.